Sähkönhallinta

Teholankavastuksia voidaan käyttää sähköverkon laadun parantamiseen. Kun esimerkiksi tuulimyllypuistoissa verkkoyhteys katkeaa lyhyeksi ajaksi ja generaattorin annetaan jatkaa energian tuotantoa muutama sekunti ilman verkkoyhteyttä, tarvitaan tehovastusta vastaanottamaan tuuligeneraattorin valtava energia ja sekä tukemaan verkkoa, kun verkkojännite kytkeytyy uudelleen päälle. Toinen vastuksen käyttökohde tuulimyllyissä on taajuusmuuttajasta tulevan häiritsevän AC-rippelijännitteen suodattaminen.

Vacuumschmelzen virtamuuntajat sopivat erinomaisesti sähköverkon jatkuvaan seurantaan, ohjaukseen ja suojaukseen (esim. energiamittareihin ja suojareleisiin)

Katso tehoelektroniikan ratkaisumme