Energiankulutuksen mittaus

eTactica -järjestelmä löytää kiinteistösi tai tuotantosi sähkösyöpöt. Sen avulla mittaat energiankulutuksen sulakekohtaisesti.

Sähkön osuus kiinteistön koko energiankulutuksesta on noin 40 %. Jos kiinteistöä lämmitetään sähköllä, osuus on vielä suurempi. Vaatimukset kiinteistöjen energiatehokkuuden osalta tiukentuvat, joten myös järjestelmien on kehityttävä.

eTactica -järjestelmä mahdollistaa energiankulutuksen mittaamisen sulakekohtaisesti

Koska tavallisella sähkömittarilla ei voi todeta, mihin sähköä kuluu – lämmitykseen, valaistukseen, pumppuihin vai johonkin muuhun –  ei sen avulla voida myöskään päättää, millaisia energiansäästötoimenpiteitä kiinteistössä tarvitaan. Kun tietoa voidaan jakaa ja seurata ryhmittäin, päästään paremmin kiinni kulutuksen todellisiin kipupisteisiin.

Islantilaisen Remake Electricin valmistama eTactica-järjestelmä mahdollistaa helposti kiinteistön energiankulutuksen mittaukset. Mittalaitteet asennetaan mitattavaan sulakelähtöön. Samalla mitataan pää- tai alakeskuksen kokonaisenergiakulutus, josta saadaan selville keskuksen kokonaiskulutus, tehokerroin, jännite ja kuorma. eTactican mittalaitteet raportoivat mittatulokset pilven kautta Remaken palvelimille, josta mittatulokset ovat helposti luettavissa. Mittatuloksia voidaan tarkastella myös reaaliaikaisesti.

eTactica-järjestelmä mittaa:

  • Epätasaista kuormaa, jolloin on mahdollista analysoida kuorman jakautuminen vaiheiden välillä. Epätasaista kuormaa kannattaa välttää, koska se saattaa herkästi laukaista sulakkeen.
  • Ylikuormitusta, jolloin voidaan monitoroida sulakekohtaista reaaliaikaista kuormitusta ja estää ylikuormitus. Ylikuormitus saattaa aiheuttaa sähkökatkoksia, vahinkoja ja johtimien palamisesta johtuvaa palovaaraa.
  • Kuormitettavuutta, jolloin voit analysoida yksittäisen sulakkeen operatiivista kapasiteettia. Voiko sulakkeen taakse lisätä kuormaa vai pitääkö kuormaa vähentää?

Lisäksi on mahdollista asettaa hälytyksiä, joilla järjestelmän toimivuutta voidaan monitoroida. Jos laite alkaa käyttäytyä epänormaalisti, eTactica-järjestelmä hälyttää siitä ja laitetta voidaan huoltaa ennen kuin se rikkoontuu.

eTactica-järjestelmällä on myös mahdollista jakaa sähköenergian kustannus erillisten kuluttajien välillä. Tästä on erityisesti hyötyä, jos kiinteistössä on useita käyttäjiä tai vuokralaisia. Järjestelmän avulla voidaan todeta, kuinka paljon kukin vuokralainen kuluttaa sähköä ja laskuttaa siitä todellisen kulutuksen mukaisesti.

eTactican saat ainoana Suomessa Nylundilta.