Hotellit

Tiloissa ja alueilla, joissa suurin osa käyttäjistä ei tunne ympäristöä ennestään tai joita he käyttävät harvoin, pyritään viihtyvyyden ja turvallisuudentunteen vuoksi pitämään jonkin tasoinen perusvalaistus. Tyypillisesti tämänkaltaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi hotellien käytävät, joissa valaistus on usein päällä jatkuvasti. Valoviivavalaisimilla voidaan toteuttaa tyylikkäitä valaistusratkaisuja hotellien moniin eri tiloihin.