Ohjeita DALI-LINK ohjelmointiin

 • DALI-väylä kaapeloidaan yleensä MMJ:llä.
 • Jokaisessa DALI-LINK -väylässä pitää olla vain yksi Bluetoothilla varustettu tuloyksikkö PBM-DALI-LINK-4W-BLE
 • DALI-väylän loput tuloyksiköt pitää olla ilman bluetoothia PBM-DALI-LINK-4W
 • Jos alueella on useampia DALI-väyliä niin varmistathan että painikemoduulien inputit ja com johto on erotettu toisistaan
 • HUOM! jos eri väylien painikkeet ovat samassa potentiaalissa DALI-väylän lukemisessa voi esiintyä ongelmia

Ennen ohjelmoinnin aloitusta järjestelmä pitää olla kaapeloitu ja sähköistetty. Järjestelmän toiminta kannattaa varmistaa ennen ohjelmointia, painikkeista painamalla ja tarkkailemalla tunnistimien merkkiledejä. Tehdasasetuksilla tunnistimet ohjaavat kaikkia väylän valaisimia ja painikkeet ohjaavat kaikkia valaisimia päälle/pois.

Ohjeita DALI-LINK sovelluksen käyttöön.

 • Lataa DALI-LINK sovellus, asennuksessa pitää sallia kaikki oikeudet
 • Laita asetuksista Bluetooth päälle

Vinkki! Laita näytön automaattinen sammutus ja lukitus pois päältä, niin ohjelmointi ei keskeydy vahingossa.

 • Käynnistä sovellus ja valitse valikoista kieli

 • Nyt sovellus näyttää läheiset DALI-LINK laitteet: rajapinta DALI-väylään on PBM-DALI-LINK-4W-BLE

HUOM! Jos DALI-väyliä on useampia niin jokainen laite kannattaa nimetä ohjelmaan mahdollisimman selkeästi esim. tilan nimeä käyttäen. Tämä helpottaa oikeaan väylään kytkeytymistä jatkossa.

 • Muodosta yhteys valitsemalla Bluetooth laite sovelluksesta
 • Kun lähdet muuttamaan asetuksia Configuration kohdastatarvitset salasanan: oletussalasana on 123456
 • Sinun pitää myös lukea QR-koodi päästäksesi ohjelmointitilaan

 • DALI-väylän lukeminen aloitetaan Find Devices painikkeesta. Tämä kestää 1 min – 5 min riippuen väylälaitteiden lukumäärästä
 • Kun kaikki väylän laitteet on luettu sisään on kaikilla väylällä olevilla laitteilla on oma osoite.
 • DALI järjestelmän ohjauksessa hyödynnetään DALI ryhmiä.

 • Paina + ikonista niin saat valikon auki. Valaisimien ja tunnistimien ryhmittely on helponta tehdä Grouping wizard avulla.
 • Grouping wizard paikantaa DALI-väylän laitteet ja ne voi ryhmitellä haluamaansa ryhmään. Location kohtaan voi nimetä valaisimen.
  • Paikannettu valaisin vilkkuu
  • Paikannettu liiketunnistin vilkuttaa merkkiledejä
  • Paikannettu tuloyksikkö piippaa
 • Nuolista voit liikkua eri DALI-laitteiden välillä seuraava ja edellinen ja tehdä tarvittavat ryhmittelyt ja nimeämiset

Huom! Valaisimien nimeäminen on suositeltaa tehdä erityisesti neuvotteluhuoneissa ja muissa tiloissa joissa käytetään valaistustilannekutsuja.