Ympäristönäkökohdat ja laatu osana arkea

Me Nylundlaiset olemme sitoutuneet ylläpitämään ja kehittämään toimintaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -sertifiointitason vaatimukset täyttävän toimintajärjestelmän avulla.

Sertifikaatit suomeksi

Certificates in English

Yrityksemme johto valvoo laatua ja ympäristönäkökohtia mittaroinnin avulla ja vastaa siitä, että toimintapolitiikan toteuttamiseen on käytettävissä tarvittavat resurssit. Toimintapolitiikan toteutumista ja kehittämistarpeita seurataan säännöllisesti johdon katselmuksissa.

 

Ympäristö on huomioitu olennaisesti myös strategiassamme. Sen kolme kulmakiveä ovat energia, ekologisuus ja elinkaari. Keskitymme energiatehokkaisiin, ympäristöystävällisiin ja pitkän elinkaaren tuotteisiin, ratkaisuihin ja palveluihin.

Sitoudumme ehkäisemään ympäristöhaittoja omassa toiminnassamme. Olemme tunnistaneet toimintamme ympäristövaikutukset ympäristökatselmuksessa. Tärkeimmät asiat olemme pisteyttäneet ympäristönäkökulma-taulukkoon. Ympäristövaikutuksen vähentämiseksi olemme asettaneet mitattavat tavoitteet ja koonneet ne ympäristöohjelmaan.

Haluamme myös omalta osaltamme lisätä tietoisuutta ympäristönäkökohdista. Arvostammekin päämiestemme ja yhteistyökumppaneidemme vastuullisuutta ympäristönäkökohtien huomioimisessa ja käymme aktiivista vuoropuhelua näistä teemoista.

Yrityksemme on jätteiden osalta hiilineutraali

Haluamme keventää ympäristökuormaamme ja siksi olemme tehneet sopimuksen hiilineutraalista jätehuollosta. Se tarkoittaa sitä, että Nylundin jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuneet kasvihuonepäästöt lasketaan yhteen. Hiilijalanjälki kompensoidaan tukemalla sertifioituja metsityshankkeita eli lisäämällä hiilinieluja.

L&T myöntää tästä kompensaatiosta sertifikaatin.

Lue lisää tästä esitteestä: HNJH-Tuotekortti

hiilineutraali jätehuolto

Nylund Groupille on myönnetty Asiakastiedon platinasertifikaatti

Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on merkki yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Suomen Vahvimmat -sertifikaatti kertoo, että yhteistyö yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla. Sertifikaatti perustuu Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -luottoluokitukseen. Suomen Vahvimmat –sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka luottoluokitus kuuluu kahteen korkeimpaan luokkaan (AAA tai AA+).

Lue lisää Asiakastiedon sertifioinnista täältä. 

Asiakastieto logo

Nylund Group kuuluu Bisnoden korkeimpaan luottoluokkaan

Bisnoden AAA eli korkein luottoluokitus edellyttää vakiintunutta toimintaa, positiivista tai ei-negatiivista taustaa ja maksutapaa sekä hyvää taloutta.

Bisnoden Rating on automaattinen ja jatkuvapäivitteinen luottoluokitusjärjestelmä, joka arvioi yrityksen luottokelpoisuutta ja kykyä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä velvoitteista.

Lue lisää Bisnoden luokittelumallista ja rating-perusteista täältä.

Bisnode AAA luottoluokitus