Ympäristönäkökohdat ja laatu osana arkea

Me nylundlaiset olemme sitoutuneet ylläpitämään ja kehittämään toimintaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -sertifiointitason vaatimukset täyttävän toimintajärjestelmän avulla.

Yrityksemme johto valvoo laatua ja ympäristönäkökohtia mittaroinnin avulla ja vastaa siitä, että toimintapolitiikan toteuttamiseen on käytettävissä tarvittavat resurssit. Toimintapolitiikan toteutumista ja kehittämistarpeita seurataan säännöllisesti johdon katselmuksissa.

 

Ympäristö on huomioitu olennaisesti myös strategiassamme. Sen kolme kulmakiveä ovat energia, ekologisuus ja elinkaari. Keskitymme energiatehokkaisiin, ympäristöystävällisiin ja pitkän elinkaaren tuotteisiin, ratkaisuihin ja palveluihin.

Sitoudumme ehkäisemään ympäristöhaittoja omassa toiminnassamme. Olemme tunnistaneet toimintamme ympäristövaikutukset ympäristökatselmuksessa. Tärkeimmät asiat olemme pisteyttäneet ympäristönäkökulma-taulukkoon. Ympäristövaikutuksen vähentämiseksi olemme asettaneet mitattavat tavoitteet ja koonneet ne ympäristöohjelmaan.

Haluamme myös omalta osaltamme lisätä tietoisuutta ympäristönäkökohdista. Arvostammekin päämiestemme ja yhteistyökumppaneidemme vastuullisuutta ympäristönäkökohtien huomioimisessa ja käymme aktiivista vuoropuhelua näistä teemoista.