Teollisuus- ja varastohallit

Suurten varastojen ja teollisuuskiinteistöjen valaistukseen tarvitaan paljon energiaa. Hyvää työvalaistusta koskevien vaatimusten ja kattokorkeuden vuoksi valaistuksen on oltava riittävän voimakas. Näin valoa riittää aina varastokäytävän lattiatasollekin.

Teollisuuskohteissa edellytetään valaisimilta ja valaistuksen ohjaukselta erikoisvaatimuksia. Usein valaistavat alueet ovat laajoja ja tilojen käyttöaste korkea, mutta yksittäisiä alueita saatetaan käyttää vain satunnaisesti.

Energiaa voidaan säästää runsaasti automatisoimalla varastokäytävien valaistusta, jolloin valot syttyvät vain kun käytäviä käytetään. Logistiikkakeskuksissa liikkuu paljon ihmisiä, osa jalan ja osa trukeilla, työturvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta on erityisen tärkeää että valot ovat aina päällä kun alue on miehitetty. Laajat valvonta-alueet ja pitkät varastohyllyjen väliset käytävät on parasta toteuttaa Extronicin pitkän kantaman PIR-tunnistimilla ja tasonsäätimillä. Tasonsäätimiä käyttämällä yhtäkään valaisinta ei tarvitse ohjelmoida, vaan kaikki tasot ja viiveajat voidaan asettaa manuaalisesti keskukseen sijoitettavasta tasonsäätimestä.

Valaistuksen osalta on huomioitava, että varastojen hyllyvälit ovat korkeita mutta erityisen kapeita, mikä taas asettaa omat haasteensa tasaisen valaistuksen toteuttamiseksi mahdollisimman energiatehokkaasti. Jopa 70% valaisimen valotehosta saattaa jäädä hyllyjen päälle.

Luxintecin suorakaiteen mallinen valonjako sopii äärimmäisen hyvin tasaisen ja laadukkaan valaistuksen toteutukseen. Tiukka optiikka takaa että kaikki valaisimesta lähtevä valo on käytettävissä siellä missä sitä tarvitaan. Valaisimien lukumäärää ja tehoa voidaan laskea ja samalla valon tasaisuutta hyötypinnalla voidaan parantaa.