Reichle & De-Massari

OS2 yksimuotokaapelit

Valokuitukaapelit
Tarkemmat tuotetiedot

Yksimuotovalokaapeli, SM on otettu käytöön myös asuntotuotannossa. Perinteisesti kaapelia on käytetty operaattoreiden rakentamissa
runko- ja alueverkoissa.Varastoimme OS2 yksimuotokaapelia, jonka ominaisuudet ovat OS1 kaapelia paremmat televerkkojen pitkiä
etäisyyksiä toteutettaessa.