Usein kysyttyä

1. Kysymys: Valaisin syttyy normaalisti, mutta kun tunnistin haluaa sammuttaa valaisimen, se jää vilkumaan päälle ja pois. Miksi?
Liittyvät tuotteet: Luxomat LC140, LC200, PD2, PD3, PD4

Vastaus: Vika johtuu siitä, että valaisimessa oleva liitäntälaite lähettää sammutustilanteessa niin ison virtapiikin takaisin tunnistimelle päin, että se saa tunnistimen vetämään uudestaan. Sama ilmiö saattaa ilmentyä, jos tunnistin ohjaa pelkästään kontaktoria, pienitehoista LED-retrofit -valaisinta, erityisesti tilanteissa, joissa kuorman tehokerroin on alhainen (cosφ on alle 0,9). Tämä vika voidaan korjata asentamalla RC-häiriönpoistaja (snro 35 154 90) valaisimen sisälle.

2. Kysymys: Tunnistimeen on liitetty painonappi, mutta valojen ohjaus ei toimi, kun painonappiohjausta käytetään. Tunnistin toimii kuitenkin normaalisti ja ohjaa valaistusta. Mitä teen?

Vastaus: Luxomat PD1N, PD2, PD4, PD9 ja Pico-tunnistimeen voidaan liittää 230V painonappi ohjaamaan valaistusta päälle ja pois (koskee tunnistimia PD1N-M, PD2-M, PD4-M, PD9-M, Pico-M) tai himmentämään valaistusta (koskee tunnistimia PD1N-M-DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, PD4-M-DUO-DIM, PD4-M-TRIO-DIM, PD9-M-DIM ja PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4-M-DUO-DALI, PD4-M-TRIO-DALI, PD9-M-DALI/DSI. On tärkeätä, ettei tässä painonapissa ole indikaatiolamppua.

3. Kysymys: Voiko valaisimen rinnalle kytkeä kytkimen, josta valot saa pakotettua päälle esimerkiksi huoltotoimenpiteitä varten?

Vastaus: Valaisimen rinnalle voi kytkeä kytkimen riippumatta tunnistinmallista. Tämä koskee myös painonapilla varustettuja asennuksia. PD3-mallissa kytkimen katkaisun jälkeen tunnistin pitää valoja päällä vielä seuranta-ajan verran. 1-10V ja DALI-malleissa on huomioitava, että valaisimesta irroitetaan ohjausjohtimet, kun valoja ohjataan kytkimellä, jotta valaisimien teho on 100% ohjauskanavan ollessa auki.

4. Kysymys: Mitä porrasvaloautomaattia voi käyttää yhdessä Luxomat Indoor 180-SC tunnistimen kanssa?

Vastaus: Luxomat Indoor 180-SC tunnistimen kanssa tulee käyttää vain porrasvaloautomaattia Luxomat SCT1 (snro 26 030 12). Emme takaa luotettavaa toimintaa minkään muun porrasvaloautomaatin kanssa. SCT1-porrasvaloautomaatin taakse voi liittää enintään 10 kpl Luxomat Indoor 180-SC -tunnistimia.

5. Kysymys: Miksi valot syttyvät käytävässä/huoneessa, vaikka käytävässä/huoneessa ei ole ketään?
Liittyvät tuotteet: Luxomat PD1N, PD2, PD3, PD4, PD9 ja Pico.

Vastaus: Muutama asia saattaa aiheuttaa sen, että valot syttyvät turhaan. Yhteistä niille on se, että tunnistimet perustuvat IR-tekniikkaan, eli havaitsevat lämmön liikkeen.

  • Jos käytävän katossa tunnistimen läheisyydessä on kappale, joka pyörii ilmastoinnin voimasta (paperi, ilmapallo, koriste tms.), tämän kappaleen pyörivä liike saattaa aiheuttaa valojen turhan syttymisen. Ratkaisuksi ehdotetaan, että kappale siirretään pois tunnistimen valvonta-alueelta tai vaihtoehtoisesti tunnistimeen asennetaan peittolevy, jotta tunnistin ei näe liikettä. Peittolevy toimitetaan tunnistimen mukana.
  • Jos tunnistin on asennettu lähelle ilmastoinnin ulospuhallusta tai ovipuhallinta, ilmastoinnin pysähtyminen ja käynnistyminen saattaa aiheuttaa turhan syttymisen. Ratkaisuksi ehdotetaan, että tunnistin siirretään pois ilmastointilaitteen ulospuhaltimesta. Vaihtoehtoisesti voi asentaa peittolevyn tunnistimeen, joka estää tunnistinta näkemästä ilmastointilaitteesta lähtevää puhallusta. Kun asentaa peittolevyn, pitää varmistua, että ilmaisimen valvonta-aluetta ei rajoiteta liian paljon.
  • Uppoasennettavissa tunnistimissa (mallit –FP) turhan syttymisen saattaa aiheuttaa sen, että alas lasketun katon yläpuolella liikkuu ilmaa, jonka tunnistin havaitsee. Liikkuvan ilman voi havaita esimerkiksi kynttilän liekillä tai vastaavalla. Ratkaisuksi ehdotetaan muovipussin, laatikon tai eristemateriaalin sijoittamisen tunnistimen yläpuolelle päälle niin, että muovipussi, laatikko tai eristemateriaali toimii eristimenä ilman virtaukselle.
  • Jos käytävässä on orjatunnistimia, on varottava, että orjatunnistimelta tulevaan johtoon ei pääse indusoitumaan liikaa jännitettä. R-johdon jännite ei normaaliolosuhteissa saisi ylittää 80 V jännitettä.
6. Kysymys: Miten resetoidaan tunnistin kauko-ohjaimella ja ilman kauko-ohjainta
Liittyvät tuotteet: PD1N, PD2, PD4, PD9, RC Plus Next

Vastaus: Jos tunnistinta on ohjelmoitu kauko-ohjaimella ja ohjelma halutaan poistaa tunnistimesta se onnistuu kauko-ohjaimella painamalla lukko auki – reset – lukko kiinni. Nyt tunnistin tottelee tunnistimissa olevia potentiometrejä ja DIP-kytkimiä.

Resetointi onnistuu myös ilman kauko-ohjainta seuraavasti: Sammuta tunnistimelta sähkö. Säädä tunnistimen viive asentoon TEST ja tunnistimen luksiarvo asentoon aurinko. Kytke sähkö uudestaan päälle. Nyt tunnistin on resetoitu ja tottelee tunnistimessa olevia potentiometrejä ja DIP-kytkimiä. Muista säätää potentiometrit pois TEST- ja aurinko- asetuksesta.

7. Kysymys: Mitä tarkoittaa Luxomat tunnistimessa oleva käytävätoiminto (corridor function)?
Liittyvät tuotteet: Luxomat Pico, PD2-M-1C, PD4-M-1C

Vastaus: Luxomat-tunnistimiin voidaan liittää painonappi. On/Off-tunnistimissa valaistusta voidaan ohjata painonapilla päälle ja pois. Normaaliasetuksessa, kun valaistusta ohjataan painonapilla pois, valot pysyvät sammuneena niin kauan, kunnes tunnistin näkee liikettä ja viiveaika on kulunut loppuun. Tämän jälkeen tunnistin palaa normaalitoimintaan.

Jos tunnistin on ohjelmoitu käytävätoimintoon, valot voidaan edelleen sammuttaa painonapista, mutta tunnistin palaa aktiiviseksi 5 sekunnin jälkeen painonapin painalluksesta. Tästä toiminnasta voi olla hyötyä, kun halutaan keskitetysti sammuttaa kaikki valot päivän päätteeksi. Tunnistin palaa tässä tapauksessa jälleen aktiiviseksi 5 sekunnin jälkeen painalluksesta ja tunnistaa mahdollisesti käytävässä liikkuvan ihmisen.

8. Kysymys: Mitä tarkoittaa Luxomat-tunnistimessa oleva pakotettu sammutus toiminto (Forced shutdown)?
Liittyvät tuotteet: Luxomat Pico, PD2-M-1C, PD4-M-1C

Vastaus: Luxomat On/Off-tunnistimeen voidaan ohjelmoida valoisuusarvo. Jos tämä valoisuusarvo ylittyy merkittävästi, tunnistin odottaa noin 15 minuuttia, jonka jälkeen se sammuttaa valot. Käyttäjä voi painonapista tai kaukosäätimen lamppukuvasta sytyttää uudelleen valot manuaalisesti.

Normaalitilassa valot pysyvät päällä niin kauan, kuin tunnistin näkee liikettä, sekä viiveaika kuluu loppuun. Jos tunnistin on asetettu pakotettuun sammutustoimintoon ja tunnistin on sammuttanut valot automaattisesti johtuen liiallisesta kirkkaudesta ja valoja ohjataan manuaalisesti päälle painonapista tai kaukosäätimestä, valot pysyvät päällä 45 minuuttia, vaikka tilassa olisi vielä liikettä.

9. Kysymys: LED-valaisimissa on usein iso käynnistysvirta. Miten suuren käynnistysvirran tunnistin pystyy ohjaamaan?
Liittyvät tuotteet: Kaikki on/off ja DIM/1-10V -tunnistimet

Vastaus: Suurin sallittu LED-kuorman käynnistysvirta on 800A, 200 µs.