Valaistuksen ohjaustekniikat: Näin toimii Stand-alone

B.E.G. Luxomatin ratkaisu valaistusalueiden automatisointiin on yksinkertainen ja toimii ilman keskuslaitteita. Tällä niin sanotulla Stand-alone -ratkaisulla saadaan parannettua energiatehokkuutta, pidennettyä valaisimien elinikää ja lisättyä viihtyvyyttä vaivattoman ohjauksen ansiosta.

Stand-alone -ohjauksessa jokaisen valaistusalueen automatiikasta vastaa yleensä yksi master-läsnäolotunnistin. Valaistusalueen master-tunnistimeen tehdään asetukset, joiden mukaan tunnistimen automatiikka toimii. Tyypillisiä asetuksia on sammutusviive, tavoitevalaistusvoimakkuus ja himmennettävissä järjestelmissä valaistuksen pohjataso.

Valvonta-alueen kasvattaminen slave-tunnistimin

Usein yksi master-tunnistin ei riitä valvomaan kokonaista valaistusaluetta. Jos koko valaistusalue halutaan valvoa tarkasti, laajennetaan valvonta-aluetta slave-tunnistimilla.

Slave-tunnistin lähettää tiedon master-tunnistimelle, jos se havaitsee liikettä. Slave-tunnistin ei siis ohjaa valaistusta, vaan ainoastaan tilatietonsa perusteella laajentaa master-tunnistimen ohjaamaa valvonta-aluetta. Kun slave-tunnistin havaitsee liikettä, se antaa n. 230 V tasoisen jännitteen master-tunnistimen slave-linjaan (tunnistinmallista riippuen merkintä R tai S). Slave-tunnistin vilkuttaa vihreää merkkilediä merkiksi liikkeen havaitsemisesta. Slave-tunnistimia voidaan periaatteessa kytkeä rajattomasti rinnakkain laajentamaan master-tunnistimen valvonta-aluetta. DACO-sarjan master-tunnistimiin voidaan liittää enintään 8 slave-tunnistinta. Jos slave-tunnistimia tarvitaan paljon kattamaan valvonta-alue, on hyvä tarkistaa, olisiko parempi ratkaisu jakaa aluetta useampaan valaistusryhmään. 

Valaistuksen ohjaus, master-tunnistin
Kuvassa on esitetty yhden potentiaalivapaan releen master-tunnistimen periaatekytkentä.

Jos kuvan slave-tunnistimen rinnalle kytketään lisää slave-tunnistimia, lähettävät kaikki slave-tunnistimet samalle master-tunnistimelle samaa slave-linjaa pitkin tilatietonsa, samantasoisena jännitetietona. Slave-tunnistimen R-terminaalissa on mittaus, joka estää slave-tunnistimia lähettämästä samanaikaisesti tilatietoa, jotta slave-väylällä ei kulkisi liikaa tietoa. Jos yksi slave-tunnistin näkee liikettä, vilkkuvat kaikkien slave-tunnistimien merkkiledit.

Häiriönpoistajalla eroon haamujännitteestä

Slave-linjassa ei ole kuormaa, joten johtimeen voi indusoitua haamujännitettä toisista johtimista. Jos haamujännite slave-linjassa nousee riittävästi, esim. n. 15 V -tasolle, estää se slave-tunnistimia lähettämästä tilatietoaan. Tunnistin ei suinkaan ole rikki, eikä tilanne parane vaihtamalla tunnistinta.

Haamujännitteestä voidaan hankkiutua eroon lisäämällä RC-häiriönsuotopiiri (snubberi) slave-linjan ja verkkosähkön nollan väliin (ks. allaoleva kuva). Tämä komponentti muuntaa haamujännitteen vastuksessa lämmöksi ja slave-linjan jännite palautuu nollaan jokaisen tunnistimen tilatiedon lähetyksen jälkeen. RC-häiriönpoistaja snro: 2603401.

RC-häiriönsuotopiiri on suositeltavaa lisätä jokaisen slave-linjan viimeisen slave-tunnistimen läheisyyteen. Jos yhdelle master-tunnistimelle meneviä slave-linjoja on useampia, saatetaan tarvita yhtä monta RC-häiriönsuotopiirejä.


Kysy lisää: 

Aku Bragge
liiketoimintapäällikkö, valaistuksen ohjaus
aku.bragge@nylund.fi
+358 10 217 0321