Tietosuojaseloste

Oy Nylund-Group Ab:n markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Oy Nylund-Group Ab (jäljempänä Nylund)
Masalantie 375, 02430 Masala
puh. 010 217 0300
asiakaspalvelu@nylund.fi
Y-tunnus 2226580-0

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
asiakaspalvelu@nylund.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Nylundin markkinointi- ja asiakasrekisteri. Käsittelemme rekisterissämme Nylundin asiakasyritysten, potentiaalisten asiakkaiden ja näiden edustajien sekä yhteistyökumppaniemme henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Nylund on sitoutunut pitämään henkilötiedot turvassa ja käsittelemään niitä asiaankuuluvalla huolellisuudella. Markkinointi- ja asiakasrekisterimme tietoja käytetään ensisijaisesti markkinointiin, asiakasviestintään, asiakassuhteen hoitoon, tuotteiden ja palvelujen hankintaan, tarjoamiseen, tuottamiseen, logistiikkaan ja laskutukseen, sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakastyytyväisyystutkimuksiin. Tavoitteenamme on kohdentaa viestit asiakkaiden omien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan asiakkaalta tai kumppanilta. Henkilötietojen käsittely voi perustua suostumukseen, tilaukseen tai sopimukseen tai oikeutettujen etujemme toteuttamiseen. Jos olet asiakkaamme tai yhteistyökumppanimme, käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen tai kumppanuussopimuksen mukaisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Silloin kun kyse on tuotteidemme ja palveluidemme markkinoinnista tai yhtiötämme koskevasta tiedottamisesta, henkilötietojen käsittely perustuu liiketoimintamme edistämisen tarpeeseen liittyvän oikeutetun etumme toteuttamiseksi. Muissa tilanteissa henkilötietojasi käsitellään vain asiakkaan tai kumppanin suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Tuntemistiedot ja yhteystiedot: etu- ja sukunimi, yrityksen nimi ja yhteystiedot, tehtävä yrityksessä, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen Y-tunnus, liikevaihtoluokka ja toimiala.
  • Taloudelliset tiedot: sopimuksen tyyppi, tapahtumatiedot, luottohistoria, laskutukseen ja maksukäyttäytymiseen liittyvät tiedot.
  • Sopimuksen sisältämät tiedot, kuten tiedot tilatuista tuotteista, palveluista, toimituksesta ja takuuehdoista.
  • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten asiakaspalautteet ja muu asiakasviestintä.
  • Tiedot, jotka liittyvät verkkokäyttäytymiseen Nylundin verkkosivuilla ja verkkokaupassa.
  • Erilaisiin tapahtumiin liittyvät rekisteröitymistiedot. Näitä voivat olla mm. asiakastilaisuudet, messut ja koulutukset.

6. Rekisterin tietolähteet
Keräämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Keräämme tietojasi, kun ostat tuotteitamme ja palvelujamme tai me ostamme tuotteitasi tai palveluitasi. Keräämme tietoja myös, kun tilaat uutiskirjeemme, teet kanssamme sopimuksen, olet yhteydessä meihin tai rekisteröidyt tapahtumiimme. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää tai ostaa kertaluonteisesti ulkopuolisten toimijoiden ylläpitämistä rekisteristä, soveltuvien lakien sallimissa puitteissa.

Mikäli haluat ostaa tai käyttää tuotteitamme ja palveluitamme, edellyttää sopimuksen tekeminen asiakkuuteen tarvittavien henkilötietojen luovutusta.

Verkkosivuillamme kerätään kävijä- ja käyntitietoja evästeillä, joilla kehitetään palvelujamme ja sivustomme käyttökokemusta, sekä mahdollisuuksien mukaan kohdennetaan relevantimpaa asiakasviestintää ja markkinointia. Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämiseen. Voit halutessasi estää evästeiden asettamisen tai rajoittaa evästeiden käyttöä omista laitteistasi. Huomioithan, että evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivumme ja etenkin verkkokaupan toimintaan ja käytettävyyteen. Nylundin sivuilla on Google Analytics -evästeitä ja eväste, jolla tallennetaan tieto, millä kielellä haluat lukea sivustoamme. Jos täytät sivuillamme olevia lomakkeita, ne siirtyvät Nylundin asiakaspalvelun sähköpostiin.

7. Tietojen luovutus
Emme luovuta tietojasi mihinkään turhanpäiten. Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten tavaran- ja palveluntoimittajille, kuljetus- tai maksupalvelujen tarjoajille, sekä liikekumppaneille. Tietojasi ei luovuteta edelleen muille rekisterinpitäjille. Käytämme joskus tietojesi käsittelyssä alihankkijoita, jotka henkilötietojen käsittelijöinä toteuttavat sopimuksen perusteella toimenpiteitä ohjeidemme ja määräystemme mukaisesti, sekä rekisterin ilmoitettujen tarkoitusten mukaisesti.

8. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Voimme joissakin tapauksissa siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun päämiehemme tai muu yhteistyökumppanimme sijaitsee näissä niin kutsutuissa kolmansissa maissa.  Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

9. Rekisterin säilyttäminen ja suojaaminen
Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niihin on pääsy vain henkilöillä, jotka työnsä puolesta käsittelevät henkilötietoja. Rekisteriin pääsevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin tiedot on kerätty Nylundin käyttämiin järjestelmiin. Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

10. Rekisterin ylläpito
Nylund täydentää, korjaa tai poistaa rekisterissä olevat virheelliset, tarpeettomat tai puutteelliset tiedot joko oma-aloitteisesti tai pyynnöstäsi. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

11. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi
Sinulla on oikeus tarkistaa sinua koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä kopiot. Nylundin liikesalaisuudet sekä sisäiset arviot ja materiaalit saattavat rajoittaa pääsyä joidenkin tietojen osalta. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna, osoitettuna asiakaspalvelullemme. Voimme pyytää sinulta tarkennuksia ja henkilöllisyyden varmentamista ennen pyynnön käsittelyä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sinulla on oikeus pyytää oikaisua virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista, mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi ja peruutat suostumuksesi, eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta peruuttamista edeltävän käsittelyn lainmukaisuuteen. Pyydämme tarvittaessa sinulta oikaisemisen kannalta tarpeellista lisäselvitystä tai muita tietoja.

Lainsäädännön edellytysten täyttyessä sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käytön rajoittamista. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Nylundin lähettämässä suorasähköpostissa on linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Niiltä osin kuin kyse on suostumukseesi perustuvasta automaattisesta henkilötietojen käsittelystä, sinulla on oikeus saada sinua koskevat ja toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Voit lähettää tietosuojaoikeuksiasi koskevat pyynnöt ja vaatimukset kirjallisena tai sähköpostitse:

Oy Nylund-Group Ab
Masalantie 375
02430 Masala
asiakaspalvelu@nylund.fi

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä verkkosivulla.