Puistot ja kaupungit

Kaupunkien jatkuva kasvu ja väen keskittyminen suurien asutuskeskittymien ympärille vaikuttaa monilla tavoilla ympäristöön, asukkaisiin ja luontoon. Asukkaille tärkeintä on oman asuinalueensa viihtyvyys ja turvallisuus, näihin valaistuksella on suuri merkitys.

Tutkimuksissa on havaittu kaupunkien asukkaiden stressitason nousseen ja palautumisen kannalta merkittävän unen laadun heikentyneen. Tämä liittyy osittain kaupungistumisen myötä lisääntyneen keinovalon ja melun määrään. Hajavalo tai valosaaste on yksi tyypillisin häiriötekijä kaupungissa asuville. Valosaastetta voidaan vähentää valoteknisesti tarkoitukseen suunnitelluilla valaisimilla, laadukkaalla valaistussuunnittelulla ja valaistuksen ohjauksella.

Tavanomaisen tievalaistuksen lisäksi viihtyvyyteen ja turvallisuuteen voidaan merkittävästi vaikuttaa korostamalla rakennusten julkisivuja, pihapiiriä ja puistoalueita. Oikein valitut tie- ja katuvalaisimet minimoivat haitallisen valosaasteen. Julkisivujen, pihapiirin ja puistoalueiden valaistuksessa tulisikin käyttää valoteknisesti tähän tarkoitukseen suunniteltuja ratkaisuja. Pihapiirin ja puistoalueiden viihtyisyyttä voidaan parantaa myös laadukkailla ja tyylikkäillä valaisimilla. Rakennukseen asennettujen julkisivuvalaisimien tulee sulautua rakennuksen arkkitehtuuriin, korostaa sitä ja valaista vain ulkoseiniä.

On havaittu että valaistuksella on myös merkittävä positiivinen vaikutus omaisuuteen ja ympäristöön liittyvään ilkivaltaan ja tätä kautta turvallisuuteen.

Valaistuksen ohjauksella on suuri merkitys myös hajavalon määrään. Yön hiljaisimpina aikoina valaistusvoimakkuutta voidaan laskea ja jälleen kirkastaa asuinalueiden herätessä.