Pidennetty B.E.G. Luxomat-tuotetakuu

        

 

 

Rekisteröimällä projektisi Nylund myöntää viiden vuoden takuun B.E.G Luxomatin tunnistimille ja Meyerin valaisimille.

Kohde


KylläEi

TuotteetUrakoitsija

Pidennettyn tuotetakuun ehdot

  • Pidennetyn takuun edellytyksenä on, että tuotteiden rekisteröinti tehdään 6 viikon sisällä ostopäivästä. Takuuaika alkaa hankintapäivästä.
  • Takuun piiriin kuuluvat ainoastaan Nylund-Group Oy:n maahantuomat tuotteet ja mallit.
  • Takuu koskee vain tuotteita, jotka on asennettu, säilytetty ja käytetty niille tarkoitetulla tavalla, normaaleissa olosuhteissa.
  • Takuu ei kata ulkoisista tekijöistä, kuten ylijännitteestä, epäsopivasta kuormituksesta, verkkohäiriöstä, tulipalosta, vesivahingosta, ilkivallasta tai muista vastaavista syistä aiheutuvia vikatilanteita.
  • Ongelmatilanteissa tulee kääntyä ensisijaisesti myyjän puoleen mahdollisten vikatilanteiden selvittämiseksi. Takuuaikana vialliseksi todetut tuotteet korvataan 1:1 uudella samanlaisella tai vastaavalla tuotteella.