DALI-LINK: kustannustehokas monihuonejärjestelmä

Ohjeita DALI-LINK -järjestelmän ohjelmointiin

 • DALI-väylä kaapeloidaan yleensä MMJ:llä.
 • Jokaisessa DALI-LINK -väylässä pitää olla vain yksi Bluetoothilla varustettu tuloyksikkö: PBM-DALI-LINK-4W-BLE
 • DALI-väylän loput tuloyksiköt pitää olla ilman Bluetoothia: PBM-DALI-LINK-4W
 • Jos alueella on useampia DALI-väyliä, niin varmistathan, että painikemoduulien inputit ja com-johto on erotettu toisistaan.
 • Jos eri väylien painikkeet ovat samassa potentiaalissa, DALI-väylän lukemisessa voi esiintyä ongelmia.

Ennen ohjelmoinnin aloitusta järjestelmä pitää olla kaapeloitu ja sähköistetty. Järjestelmän toiminta kannattaa varmistaa ennen ohjelmointia painikkeista painamalla ja tarkkailemalla tunnistimien merkkiledejä. Tehdasasetuksilla tunnistimet ohjaavat kaikkia väylän valaisimia ja painikkeet ohjaavat kaikkia valaisimia päälle/pois.

Ohjeita DALI-LINK sovelluksen käyttöön

 • Lataa DALI-LINK -sovellus. Asennuksessa pitää sallia kaikki oikeudet.
 • Laita asetuksista Bluetooth päälle.

Vinkki! Laita näytön automaattinen sammutus ja lukitus pois päältä, niin ohjelmointi ei keskeydy vahingossa.

 • Käynnistä sovellus ja valitse valikoista kieli.

 

 • Nyt sovellus näyttää läheiset DALI-LINK -laitteet: rajapinta DALI-väylään on PBM-DALI-LINK-4W-BLE.

Jos DALI-väyliä on useampia, niin jokainen laite kannattaa nimetä ohjelmaan mahdollisimman selkeästi esim. tilan nimeä käyttäen. Tämä helpottaa oikeaan väylään kytkeytymistä jatkossa.

 

 • Muodosta yhteys valitsemalla Bluetooth-laite sovelluksesta.
 • Kun lähdet muuttamaan asetuksia Configuration-kohdasta, tarvitset salasanan: oletussalasana on 123456.
 • Sinun pitää myös lukea QR-koodi päästäksesi ohjelmointitilaan.

 • DALI-väylän lukeminen aloitetaan Find Devices -painikkeesta. Tämä kestää 1 min – 5 min riippuen väylälaitteiden lukumäärästä.
 • Kun kaikki väylän laitteet on luettu sisään, on kaikilla väylällä olevilla laitteilla oma osoite.
 • DALI-järjestelmän ohjauksessa hyödynnetään DALI-ryhmiä.

 • Saat valikon auki painamalla + ikonista. Valaisimien ja tunnistimien ryhmittely on helponta tehdä Grouping Wizardin avulla.
 • Grouping Wizard paikantaa DALI-väylän laitteet ja ne voi ryhmitellä haluamaansa ryhmään. Location-kohtaan voi nimetä valaisimen.
  • Paikannettu valaisin vilkkuu
  • Paikannettu liiketunnistin vilkuttaa merkkiledejä
  • Paikannettu tuloyksikkö piippaa
 • Nuolista voit liikkua eri DALI-laitteiden välillä (seuraava ja edellinen) ja tehdä tarvittavat ryhmittelyt ja nimeämiset.

Valaisimien nimeäminen on suositeltavaa tehdä erityisesti neuvotteluhuoneissa ja muissa tiloissa, joissa käytetään valaistustilannekutsuja.

 

Tutustu tarkemmin DALI-LINK järjestelmän ominaisuuksiin ja käyttöönottoon: Operation_Manual_DALILINK_EN