Nylundin hiilineutraali jätehuolto täytti vuoden

Vastuullisuus

Huomisella töissä -brändifilmi. Kuva: Lauri Rotko, Tuotantoyhtiö Vimma / Lassila & Tikanoja

Nylundin jätehuollosta vuonna 2021 aiheutuneet 1 tonnia CO2-päästöjä on hyvitetty hankkimalla pysyviä hiilinieluja metsittämisen avulla.

Metsien ja metsityksen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä, sillä metsät toimivat hiilinieluina. Ne sitovat ilmassa olevaa hiilidioksidia. Tämän jälkeen puut varastoivat hiiltä. Nylundilla on ollut hiilineutraali jätehuolto käytössään nyt vuoden ajan.

Nylundin jätehuollon hiilijalanjälki on pyöreä nolla

Hiilineutraali jätehuolto tarkoittaa sitä, että Lassila & Tikanoja mittaa Nylundin toiminnasta syntyvien jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuneet päästöt ja mitattu päästömäärä kompensoidaan metsityksillä. Näin jätehuolto on täysin hiilineutraalia.

Lassila&Tikanoja

Kuva: Lassila & Tikanoja

Sertifioituja metsähankkeita

Käytännössä mitattuja päästöjä vastaava määrä hiiltä sidotaan ilmakehästä sertifioitujen metsityshankkeiden avulla. Lassila & Tikanoja käyttää kompensointiin kotimaisen yhteistyökumppaninsa kautta Gold Standard-sertifioituja metsityshankkeita, joihin voi tutustua täällä >>

Mitä hyötyä kompensoinnista on?

Jätehuollon päästöjen kompensointi on yksi osa Nylundin vastuullisuustyötä. Päästökompensaatio ei kuitenkaan poista päästöjen vähentämisen merkitystä. Jätteiden määrän pieneneminen sekä huolellinen lajittelu ovat Nylundille jatkossakin tärkeitä. Päästöjen vähentämisen lisäksi tarvitaan myös hiilidioksidin pysyviä poistoja ilmakehästä eli hiilinieluja.

Miksi kompensoinnissa metsityshankkeet ovat ulkomailla?

Ilmakehä on yhteinen, joten ilmaston kannalta kohteen sijainnilla ei ole merkitystä. Trooppinen metsä kasvaa nopeammin, joten se myös sitoo hiiltä tehokkaammin. Kumppanimme Lassila & Tikanoja seuraa myös kotimaisten kohteiden mahdollisuuksia.

Ulkopuolinen laadunvarmistus on tärkeää

Gold Standard on kansainvälisesti tunnettu verifiointistandardi, joka takaa luotettavan laskennan ja tukee myös muita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, kuten paikallisten asukkaiden työllistymistä.

Lassila&Tikanoja

Kuva: Lassila & Tikanoja

Jätteiden vähentämisen lisäksi katse myös pakkauksiin ja logistiikkaan

Pyrimme Nylundilla aktiivisesti jätemäärän vähentämiseen. Toiminnan ohessa syntyy kuitenkin aina tietty määrä jätettä. Hiilineutraali jätehuolto -palvelun avulla Nylund huolehtii siitä, että jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan.

– Jätemäärän vähentäminen ja kompensointi eivät ole ainoita vastuullisuuteen liittyviä tekojamme. Yksi tärkeä asia huomioida on kokonaisratkaisut ja kokonaistoimitukset. Eli mietimme tarkkaan ja laajasti asiakkaan tarvitseman kokonaisuuden ja ratkaisun. Samalla tulee vähennettyä myös turhaa logistiikkaa sekä meille että asiakkaalle päin. Näin pienennämme myös pakkausmateriaalin määriä, kertoo Jarkko Ikonen Nylundista.

 

Jarkko Ikonen Nylund

Hiilineutraali jätehuolto

Jarkko Ikonen
Varastopäällikkö, Nylund Group