Monitoimianturiyksikkö

iLight-ohjausjärjestelmät
| Valmistaja: Cooper Lighting Solutions

Ominaisuudet:

UIS mahdollistaa 3 erillisen anturiryhmän, joissa on yhteensä 6 anturia, liittämisen iLightin iCANnet™-valaistuksen ohjausverkkoon.