Autopesuhallit

Pesuhallivalaistuksen perussäännöt

Pesukaduilla ja pesuhalleissa on korkeammat vaatimukset valaistukselle kuin muissa tiloissa jatkuvan kosteuden, korkean lämpötilan ja kovalla paineella suihkuavan veden vuoksi.

Tilat ovat pääasiassa korkeita ja niissä käytetään aggressiivisia pesuaineita. Valaistuksen ei tulisi asennuspaikasta huolimatta häikäistä käyttäjiä, joten oikeanlaisen optiikan ja häikäisyn estäminen ovat olennaisia tekijöitä valaisimien valinnassa. Valaisimien tulee olla vähintään IP65-luokiteltuja ja asennuspaikasta johtuen luokitus pitää olla korkeampi, jopa IP6XK eli painepesun kestäviä.

Valaisimet asennetaan usein seinään tai kattoon pesuhalleissa ja niiden tulee kestää mekaanista rasitusta kuten tärinää, vesisuihkua kovalla paineella ja muita veden mukana lentäviä partikkeleita. Jatkuvan kosteuden vuoksi vesi ei saisi jäädä makaamaan valaisimen päälle.

Käyttäjän näkökulma

Valaisimet on syytä asentaa sellaisiin pisteisiin ettei autossa istuvalla asiakkaalla ole suoraa näköyhteyttä valaisimeen jos vain mahdollista. Näin vältytään parhaalla mahdollisella tavalla kiusahäikäisyltä, jolle asiakasta ei ole syytä altistaa lyhyimmänkään pesuohjelman ajaksi. Koska autoja kuitenkin on erimuotoisia ja -kokoisia, suoraa näköyhteyttä valaisimiin voi olla mahdotonta välttää kokonaan. Tällöin kiusahäikäisy minimoidaan joko valoa hajottavilla diffuusoreilla tai tarkalla valon suuntauksella. Diffuusorien etuna on mahdollisuus valaista suurempia alueita, kuitenkin pitäen kiusahäikäisyn minimaalisena.

Teho ja vuodenajat

Pesuhallien ollessa yleensä suljettuja tiloja, on olennaista mitoittaa valaistusvoimakkuus tarpeeksi korkeaksi. Oikein mitoitetulla valaistuksella hallista ulos ajettaessa silmä ei joudu liiallisen rasituksen alaiseksi totutellessaan, joko liian hämärään tai liian kirkkaseen luonnonvaloon päivän- ja vuodenajasta riippuen. Paras tulos saavutetaan säädettävällä valaistuksella ja mukavuutta voidaan lisätä panostamalla myös hallin pihavalaistukseen.