10320213_RC-plus-130-next-IP54-valkoinen_RC-Plus-Next