Asiantuntija kertoo: huoltovapaat LED-valaisimet

Valaisimien valonlähteiden vaihtuminen LED-tekniikkaan on tuonut valaistusalalle paljon selkeitä etuja. Itse valaisimien tai paremminkin varsinaisten valonlähteiden elinikä on merkittävästi perinteisempiä valonlähteitä pidempi. Tästä johtuen joskus luullaan, että LED-valaisimet ovat täysin huoltovapaita, mutta näin ei ole. LED-valaisimet keräävät pölyä, kuten perinteisetkin valaisimet. Valaisimissa on paljon elektroniikkaa sisältäviä komponentteja, joiden vikaantuminen on mahdollista.

Kun valaisimet on valittu oikein, ei lamppuja tarvitse kovinkaan usein vaihtaa. Tämä helpottaa huoltoa. Valaisimia tulee kuitenkin edelleenkin puhdistaa, muuten niiden tehokkuus kärsii.

Vaikeasti huollettavissa ympäristöissä valaisimien puhdistus jätetään joskus kokonaan tekemättä, eikä vikaantuneita valaisimia päästä aina vaihtamaan riittävän nopeasti. Vikaantunut tai erityisen pölyinen valaisin voi olla kuitenkin turvallisuusuhka.

Valaisimien sijoittamisessa on huomioitava niiden helppo puhdistaminen ja huoltaminen. Vilkkaissa paikoissa, kuten liikenneasemilla, liukuportaissa, portaikoissa ja korkeissa auditorioissa huoltaminen on tehtävä normaalien käyttötuntien ulkopuolella tai työalue on eristettävä sivullisten turvallisuuden takaamiseksi.

Sertifioidut valaisinnostimet helpottavat huoltoa

Reeltechin moottoroituja valaisinnostimia käyttämällä huolto ja ylläpito ei ole lattian lakaisua kummempi operaatio, kunhan puhdistaminen vain on kirjattu jonkun tehtäväksi. Valaisinnostimista puhuttaessa pitää muistaa, että kannattelemme verkkosähköön kytkettyjä mahdollisesti painaviakin kuormia. Turvallisuus ja nostimen oikeanlainen toiminta tulee siksi tarkistaa vuosittain.

Reeltech on kehittänyt eurooppalaisten direktiivien mukaan sertifioidun valaisinnostinvalikoiman

Valaisinnostimissa käytetään kaksoisvarmennettua turvalukitusta, joka lukitsee vaijerin varassa laskettavan valaisimen kiinteästi nostimen yläosaan. Valaisin tai muu nostimeen kytketty kuorma ei siis lepää vaijerin varassa, kun se on nostettu ylös.

Valaisinta laskettaessa lukitusleuat aukeavat, jolloin nostin nostaa valaisinta 3mm. Tämä vapauttaa kaksoisvarmennuksen. Samalla patentoitu kaksoisnapainen kontakti erottaa valaisimen verkkosähköstä.

Valaisimen laskeminen ohjelmoidulle huoltokorkeudelle onnistuu kaukosäätimellä.

Mikäli laskun aikana vaijeri alkaa heilua, se löystyy tai laskettava kuorma ei ylitä minimikuormaa, moottori pysähtyy.

Kysy lisää:
Aku Bragge
aku.bragge@nylund.fi
+358 10 217 0321