Miten vakiovalo- ja päivänvalo-ohjaus toimii?

 

Päivänkehrän koulu Luokkahuoneen tunnistin
Himmennettävistä DALI-valaisimista saa helpoiten parhaan hyödyn valaistusaluekohtaisella DALI-tunnistinohjauksella. B.E.G. Luxomatin DALI-tunnistimissa on sisäänrakennettu ominaisuus, joka pitää valaistuksen tasaisena läpi elinkaaren.

Tunnistin säätää valaistusta automaattisesti mittaamansa valaistuksen määrän mukaan. Tunnistin muuttaa valaistustasoa hyvin huomaamattomasti, jolloin tilan käyttäjä on harvemmin edes tietoinen tästä ominaisuudesta.

Asentajalle ominaisuuden käyttöönotto on hyvin yksinkertainen. Asentajan tarvitsee vain asettaa haluttu tavoitetaso valaistuksen kirkkaudelle ja tunnistin hoitaa lopun automaattisesti. Seuraavissa kappaleissa avataan tarkemmin, miten tämä ohjaus toimii ja mitä asennuksessa on hyvä huomioida. Tutustu myös, mitä uusia ominaisuuksia HCL2-järjestelmä tuo päivänvalo-ohjaukseen.

  • Tunnistin huomioi päivänvalon vaikutuksen ja säätää valaistusta luonnonvalon määrän muuttuessa.
  • Samalla tunnistin kompensoi valaisimien valotehokkuuden alenemaan automaattisesti. Tämän vuoksi ominaisuus on käyttökelpoinen myös tiloissa, joihin ei välttämättä tule lainkaan luonnonvaloa.

Mitkä asiat vaikuttavat mittaustulokseen?

Läsnäolotunnistimet asennetaan kattoon, josta tunnistimen pitää pystyä mittaamaan pinnalla vallitseva valaistusvoimakkuus. Yksinkertaiselta vaikuttavan vakiovalo-ohjauksen toiminnan taustalla on monimutkainen tekniikka.

Valoisuusmittauksen kannalta tunnistimen sijainti katossa ei ole paras mahdollinen. Järjestelmien luotettava toiminta pohjautuu pitkään kokemukseen erilaisista käyttöympäristöistä sekä näistä saatujen kokemusten hyödyntämiseen uusien tuotteiden kehityksessä. Mittaustulokseen vaikuttaa tunnistimen etäisyys, pinnan väri, pinnan tekstuuri ja pinnan kulma suhteessa tunnistimeen.

Tunnistimen säätö ja varsinkin säädön asteikko perustuu useaan olettamukseen. Tunnistimen asennuspaikalla on myös merkitystä. Master- ja Slave-tunnistimien asennuksissa valoisuusmittaus on Master-tunnistimessa. On tärkeää, että tilassa on valoa aina vähintään riittävästi. Siksi yleisesti suosittelemme Master-tunnistimen asentamista huoneen hämärimpään kohtaan.

Lattialta mitattava valaistusvoimakkuus

Paras tapa mitata lattialla tai työpöydällä vallitseva valaistusvoimakkuus on käyttää suuntaavaa valoisuusanturia. Suuntaava valoisuusanturi mittaa pöydältä takaisin kattoon heijastuvan valon määrän ja säätää valaisimien kirkkautta mittaustulosta vastaan.

Suuntaava valoisuusanturi on kuitenkin herkkä reagoimaan suoraan anturiin tulevaan valoon, joten keväisen kelin heijastuma esim. sälekaihtimista voi aiheuttaa tilan valotason äkillistä muuttumista ja siten hämmästystä tilan käyttäjissä. Suora auringon paiste on toki ikävä ilmiö myös näyttöpäätteellä, joten silloin kannattaa suosiolla säätää sälekaihtimia tiukemmalle.

  1. Master-tunnistin mieluummin huoneen hämärämpään paikkaan.
  2. Kannattaa myös huomioida, että valoisuusanturi on mieluummin seinän kuin ikkunan puolella.
  3. Huomioi mahdolliset heijastumat.

Valoisuusanturin sijainti

Suuntaava valoisuusanturi sijaitsee aina PIR-tunnistimen linssin ulkopuolella. Keskiarvoistava valoisuusanturi sijaitsee PIR-tunnistimen linssin sisällä. Pelkällä keskiarvoistavalla valoisuusanturilla ei voi saavuttaa laadukasta vakiovalo- ja päivänvalosäätöä.

Parasta säätötekniikkaa päivänvalo-ohjaukseen

Uuden tunnistintuoteperheen myötä HCL2-järjestelmä tuo uuden DALI-2 sertifioidun Multicast-ohjaustekniikan DALI-2 -valaisimille. Tämän järjestelmän myötä päivänvalo-ohjaukseen tulee uusi, entistä parempi säätötekniikka.

HCL2-järjestelmä mahdollistaa minimi- ja maksimi-himmennystasojen määrittämisen tunnistimeen, joka rajaa himmennysaluetta. Esimerkiksi keskellä kirkasta päivää luonnonvalo riittää hyvin täyttämään työskentelytilan vaatimukset valaistusvoimakkuudelle. Silti tunnistin pitää minimivalotason viihtyvyyden vuoksi.

Jatkossa suunnittelija voi määritellä HCL2-järjestelmällä ohjattuihin tiloihin tavoiteluksitason, värilämpötilaprofiilin eri vuorokauden ajoille, sekä minimi- ja maksimi-himmennystason säätöalueelle. Tämä säätötekninen ominaisuus parantaa merkittävästi käyttäjien tyytyväisyyttä.

Keskiarvoistava ja suunnattu valoisuusanturi yhdessä tuotteessa

Hybriditekniikkaa hyödyntämällä saadaan entistä tarkemmin huomioitua tilan vallitsevat olosuhteet ja säädöstä saadaan vieläkin tarkempaa.

Kysy lisää: 

Aku Bragge
Tuotepäällikkö, valaistuksen ohjaus
+358 10 217 0321
Email