Panosta, säästä, viehätä toimiston valaistuksella

Panosta, säästä ja viehätä toimiston valaistuksella - Aku Bragge

Miten työympäristön valaistus saadaan työntekoa palvelevaksi ja samalla energiatehokkaaksi? Liiketoimintapäällikkö Aku Braggen mielestä yleinen tietämys valaistuksen vaikutuksesta työhyvinvointiin, ja rekrytoinnin kilpailutekijänäkin, on vielä puutteellista.

Sisävalaistuksen standardi ottaa kantaa mitä työpisteen ja työympäristön valaistukselta vaaditaan. Työssäjaksaminen on monen asian summa, ja valaistus on siinä merkittävä tekijä.
– Näissä asioissa on syytä luottaa valaistusalan ammattilaisiin, jotka osaavat suunnitella työpisteistä vähintään vaatimusten mukaiset ja käyttäjälle viihtyisät.
Aku kannustaa myös eri suunnittelijoiden yhteistyöhön. Sisustus-, valaistus- ja sähkösuunnittelijat saavat yhteistietämyksellä aikaan parhaan lopputuloksen.

Valaistusta on mahdollista säätää automatisoidusti myös yksilön tarpeiden mukaan.
– Yksilölliset valaistustarpeet voidaan toteuttaa monella tavalla riippuen siitä, kuinka monipuolisesti valittu ohjausratkaisu on räätälöitävissä.

Yksinkertaisemmassa tilakohtaisessa stand alone -ohjauksessa valaistuksen kirkkautta tai jopa värilämpötilaa voidaan säätää painikkeesta tai kaukosäätimellä.
– Edistyksellisimmissä järjestelmissä käyttäjä voi muuttaa automatiikan ohjaamia valaistustilanteita puhelimella.

Energian säästö on akuutti aihe mutta myös pidemmällä aikavälillä merkittävä ja olosuhteista riippumatta tärkeä asia.
– Automatisoidulla valaistuksella pyritään siihen, että valoa on riittävästi siellä missä ihmiset ovat. Ja toisaalta automatisoinnilla voidaan taata, ettei valaisimia polteta tarpeettoman suurella teholla. Tällä saadaan energian säästön lisäksi pidennettyä valojen elinkaarta.

Valaistuksen elinkaariajattelun pitäisikin olla suunnittelu- ja hankintavaiheessa merkittävä näkökulma. Parhaassa tapauksessa valojen päivitys tapahtuu ilman luusien laitteiden hankintaa ohjaavassa järjestelmässä.
– Parhaita valaistusjärjestelmiä voidaan ylläpitää hyvin pitkiä aikoja. Meillä on kohteita, joissa valaisimia on vaihdettu LED-pohjaisiksi. Se on tarkoittanut, että himmennystapa on muuttunut, mutta hyvällä ohjausjärjestelmällä se on tarkoittanut vain ohjelmallisia muutoksia.

Panostus valaistukseen todellakin kannattaa. Vaikutusta työn teon mielekkyyteen tai työpaikan vetovoiman kasvuun on vaikea mitata, mutta 80 %:n energian säästön voi muuttaa heti voitetuiksi euroiksi.

Jos videoupotus ei näy, voit katsoa videon Youtubesta.

Tutustu toimistovalaisimiin ja sisätilojen tunnistimiin:

 

Voit myös olla suoraan Akuun yhteydessä.