Tunnistimien käytön lisääntyminen edellyttää osaamista suunnittelijoilta ja urakoitsijoilta.

Energiaa säästävien ja turvallisuutta lisäävien tunnistimien käyttö lisääntyy, mikä avaa urakoitsijoille ja suunnittelijoille lupaavan markkinan. Ihanteellisen asennuksen kannalta on tärkeää tuntea laitteet ja ymmärtää niiden toimintaa, sillä tunnistimia on laaja valikoima yhä tarkemmin rajattuihin käyttötarkoituksiin.

Useimmat tällä hetkellä käytössä olevat liike- ja läsnäolotunnistimet toimivat infrapunasäteilyä mittaamalla. Elävät olennot ja kaikki lämpimät kohteet (kuten autot, joiden moottori on lämmin) tuottavat infrapunasäteilyä.

Tunnistin havaitsee säteilyn erikoislinssin (Fresnelin linssi) ja integroidun mittauslogiikan avulla. Järjestelmä mittaa havainnointialueella lämpötilaeroja, jotka aiheutuvat lämpimän kohteen liikkeistä. Tunnistin ei lähetä minkäänlaisia signaaleja, eli se on passiivinen (PIR, passiivinen infrapuna-anturi).

Suunnalla on väliä

Tunnistimen havainnointialueeseen vaikuttavat optinen järjestelmä ja asennettujen PIR-sensoreiden määrä. Valmistajat määrittävät antureille erilaisia havainnointialueita. Yleensä antureiden herkin alue on sisin alue (suoraan anturin alla). Tällä alueella anturi havaitsee pienimmätkin liikkeet, kuten tietokoneella kirjoittamisen. Optisen järjestelmän fyysisten ominaisuuksien vuoksi herkkyys heikkenee sitä enemmän,mitä kauempana henkilö on.

Järjestelmä mittaa lämpötilaeroja, joten lämmönlähteen liikkumissuunnalla tunnistimeen nähden on merkitystä. Kun välimatka on suurempi, henkilöt, jotka liikkuvat poikittain tunnistimeen nähden, havaitaan merkittävästi aiemmin, kuin suoraan kohti liikkuvat henkilöt. Tästä syystä asennuksessa on varmistettava, että normaali liikkumissuunta valvottavalla alueella on poikittain tunnistimeen nähden.

Valaistuksen tunnistimen valinta käyttötarkoituksen mukaan

Erilaiset liike- ja läsnäolotunnistimet sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Havainnointialueella on tässä olennainen merkitys. Erityisesti käytäviä varten suunnitelluissa antureissa, kuten Luxomat PD4-M-C, on ovaalinmuotoinen havainnointialue, joka havaitsee liikettä pitkässä ja kapeassa käytävässä. Luxomat RC-plus next -malliston ulkokäyttöön tarkoitetuissa liiketunnistimissa on ns. alaryömintäsuoja. Se kattaa pienen alueen suoraan tunnistimen alapuolelta ja varmistaa, ettei sen ohi pääse huomaamatta.

Tunnistimet säästävät energiaa ja parantavat turvallisuutta. Ulkoalueiden valaiseminen voi pelästyttää luvattomat kulkijat pois ja liikkuminen on turvallisempaa, kun käytävissä ja portaikoissa on valot aina ihmisten läsnä ollessa. PIR-antureiden lisäksi tunnistimissa on hämäräkytkimet. Niiden ansiosta tunnistimet sytyttävät valot vain, jos ympäristössä on hämärää. Kytkentäraja on säädettävissä vapaasti.

Liike- ja läsnolotunnistimen ero

Kun liikettä ei havaita, liiketunnistin sammuttaa valot määritetyn ajan kuluttua. Niitä käytetään yleensä tiloissa, joissa ihmiset eivät oleskele jatkuvasti, kuten porraskäytävissä.

Läsnäolotunnistimet pystyvät kytkemään valon päälle ja pois vielä tarkemmin: Keinovalo sammutetaan vasta, kun tilassa on tarpeeksi luonnonvaloa. Kun luonnonvalo vähenee, keinovalo syttyy uudelleen.

Läsnäolotunnistimen tärkein ominaisuus onkin sekavalon hallinta. Tunnistin arvioi siihen lankeavaa luonnonvaloa. Se sytyttää ja sammuttaa keinovalon tai säätää sen voimakkuutta luonnonvalon perusteella ja pitää näin yllä tilan toivottua valoisuustasoa. Energiaa kuluu siis vain tarpeen mukainen prosenttiosuus, kun aiemmin vaihtoehdot olivat 100 % (päällä) tai 0 % (pois).

Himmennystoiminnon käyttöä varten läsnäoloanturi on liitettävä valaisimiin esimerkiksi DALIn, 1-10V:n tai KNX:n kaltaisten automaatiojärjestelmien avulla. Sekavalon ohjauksen ihanteellinen toiminta edellyttää, että anturi on sijoitettu sopivaan paikkaan. Heijastusten, suoran auringonpaisteen tai muiden valonlähteiden kaltaiset häiriötekijät eivät saa vaikuttaa mittaukseen. Ammattitaitoiset suunnittelijat osaavat välttää ongelmia jo etukäteen.

Rekisteröimällä projektisi Nylund myöntää viiden vuoden takuun B.E.G Luxomatin tunnistimille.

Teksti: BEG Luxomat.