Valaistus ja hyvinvointi! Sirkadiaaninen valaistus yleistyy nopeasti

06.09.2021

Ihmiskeskeisten valaistusjärjestelmien suosio kasvaa huimaa vauhtia. Yksi näistä on sirkadiaaninen valaistus. Sen ideana on tukea valaistuksen avulla ihmisten luontaista vuorokausirytmiä.

Värilämpötilasäädettävä, dynaaminen, Tunable White, CCT-säädettävä, sirkadiaaninen. Ihmiskeskeisestä valaistuksesta puhutaan monin termein. Yhteistä niille on ajatus valon merkittävästä vaikutuksesta tilan käyttäjien hyvinvointiin.

Tietoa ja kokemusta valon hyvinvointivaikutuksista on kertynyt paljon etenkin viime vuosina. Samaan aikaan valaistuksen ohjaustekniikka on ottanut isoja harppauksia. Tarjolla on yhä parempia ja yhä kustannustehokkaampia terveyttä ja jaksamista tukevia valaistusratkaisuja.

– Valaisimien ja ohjausjärjestelmien hintaero perinteiseen valaistukseen nähden on kutistunut. Nyt lisäkustannus on jo sen verran pieni, että monessa projektissa voidaan valita sirkadiaaninen ratkaisu, iloitsee valaistuksen projektipäällikkö Jukka Huttunen Granlundilta.

Jukka Huttunen Granlund

Mitä on sirkadiaaninen valaistus?

Luonnonvalo tekee ihmiselle hyvää. Ongelmana on, että saamme sitä usein liian vähän. Vietämme nykyään suuren osan ajasta sisällä ja toimistotiloissa. Lisäksi talviaikaan päivät ovat Pohjolassa lyhyitä.

Ongelma on, että normaali toimistovalaistus ei mukaile ihmisen terveellistä vuorokausirytmiä. Emme saa sisätiloissa oikeanlaista valoa oikeaan aikaan. Tähän on keksitty ratkaisuksi sirkadiaaninen valaistuksen ohjaus.

Sirkadiaaninen valaistus jäljittelee päivänvaloa ja tukee vuorokausirytmiämme. Se säätää valaisinten värilämpöä ja valaistusvoimakkuutta päivän aikana niin, että valo tukee ihmisen sisäisen kellon ajastumista normaaliin aikaan.

Sirkadiaanisen valaistuksen vaikutus perustuu silmien verkkokalvon kolmanteen valoreseptoriin (gangliosoluihin), joka vaikuttaa pimeähormonin eli melatoniinin erittymiseen. Solut reagoivat valon spektriin ja voimakkuuteen. Valo virkistää ja auttaa jaksamaan nostamalla vireystasoa.

Valon vaihteluun perustuvalla sirkadiaanisella rytmillä on havaittu olevan myös pitempiaikaisia terveyshyötyjä, sillä se tukee hyvää uni-valverytmiä.

Kuva Jukka Huttunen

Helppo ja kustannustehokas sirkadiaaninen valaistus

Teknisesti sirkadiaaninen valaistus perustuu läsnäolotunnistimiin, jotka säätävät valon värilämpötilaa ja valaistusvoimakkuutta automaattisesti vuorokausirytmin mukaan. Paras tulos saadaan päivänvalon tavoin hitaasti muuttuvalla säädöllä.

Saksalainen B.E.G. Luxomat on erityisesti tunnistimiin erikoistunut yritys. B.E.G. Luxomatin PD4-M-HCL2 on kompakti ohjausjärjestelmä, jolla sirkadiaaninen valaistus voidaan toteuttaa helposti ja kohtuulliseen hintaan. Järjestelmä hyödyntää valaisimien laajaa käytettävissä olevaa värilämpötila-aluetta. Haluttu sirkadiaaninen rytmi voidaan valita valmiista ohjausprofiileista, tai luodaan kokonaan oma profiili heti käyttöönoton yhteydessä.

Jukka Huttunen on ollut määrittelemässä B.E.G. Luxomatin HCL2-järjestelmään ominaisuuksia yhdessä Nylundin Aku Braggen kanssa. B.E.G. muokkasi ja ohjelmoi järjestelmäänsä Jukan ja Akun ideoiden pohjalta. Muutokset keskittyivät parantamaan käyttäjäkokemusta, kuten värilämpötilan manuaalista ohjausta.

– Valaistuksen suunnittelijalle on tärkeää, että järjestelmä on riittävän yksinkertainen ja käyttäjälle helppo. Siitä pitäisi löytyä tehdasvalmiit valaistusrytmit värilämpötilan ja intensiteetin muutokseen. Automatiikan lisäksi järjestelmän on hyvä sallia myös manuaalinen säätö. Esimerkiksi koululuokassa opettaja voi rauhoittaa tilannetta säätämällä valaistusta itse lämpimämmäksi ja valotasoa pienemmäksi, Jukka Huttunen kertoo.

Tilan käyttäjän on hyvä tietää perusasiat, mitä järjestelmällä tavoitellaan. Mikä idea on taustalla, kun valon värilämpötila vaihtelee vuorokauden aikoina. Mikä värilämpötila rauhoittaa, mikä piristää tai auttaa keskittymään.

– Värilämpötilaohjauksen toiminnan kannalta on tärkeää, että valaisimet ja ohjauslaitteet ovat yhteensopivia, Aku Bragge kertoo. Tämän varmistaminen on helppoa. Valaisimessa tulee käyttää DALI-organisaation verifioimia DALI-2 DT8 Tc -tyyppisiä liitäntälaitteita. HCL2-järjestelmässä valvonta-alueen laajennukseen käytetään B.E.G:n DALI-2 -sertifioitua multimaster-tunnistimia.

Järjestelmä noudattaa DALI-2-standardia ja on siten turvallinen valinta pitkälle tulevaisuuteen.

Kuva Jukka Huttunen

Mihin ympäristöön valaistuksen värilämpötilasäätö sopii?

Jukka Huttusen mukaan sirkadiaaninen valaistus sopii kohteisiin, joissa vietetään paljon aikaa tai halutaan erityisesti tukea hyvinvointia. Hyviä esimerkkejä ovat palvelutalot ja sairaalat, koulut, päiväkodit ja toimistot, usein myös teollisuustilat.

– Yhä useammin kaupungit ja kunnat osaavat jo vaatia tämän tyyppisiä ratkaisuja projekteissaan. Aina ei välttämättä tarvita väyläpohjaisia koko rakennuksen kattavia järjestelmiä. Nyt pystytään kustannustehokkaasti tekemään tilakohtaisia sirkadiaanisia ratkaisuja esimerkiksi luokkahuoneisiin.

Vaikka sirkadiaaninen valaistus on jo varsin hyvin tunnettu, työtä riittää. Huttusen mielestä valaistussuunnittelijoiden tehtävä on pitää asiaa esillä ja muistuttaa projektikokouksissa värilämpötilan säätömahdollisuuksista.

Valaistuksen merkitystä hyvinvoinnille tekevät tunnetuksi myös erilaiset standardit. Yksi tällainen on kiinteistöbisneksen WELL-sertifiointi. Sen tavoitteena on tuottaa ihmisiä huomioivia tiloja. Valaistus on yksi standardin seitsemästä osa-alueesta.

Hyvinvointi on megatrendi, jonka merkitys kasvaa. Sirkadiaanisia valaistuksen ohjausjärjestelmiä tullaan varmasti näkemään vastaisuudessa yhä useammassa projektissa.

Kuva Jukka Huttunen

Sirkadiaanisen valaistuksen etuja:

• Tuo keinotekoisesti luonnonvalon sisätiloihin
• Tukee luontaista vuorokausirytmiä
• Piristää ja nostaa vireystilaa
• Auttaa tahdistamaan uni-valverytmiä
• Parantaa hyvinvointia ja tuottavuutta

Kuvat: Jukka Huttunen, Granlund
Keravanjoen koulu