Käyttöliittymät valaistuksen ohjauksessa

Valaistuksessa käyttöliittymä on varsinaisen teknisen laitteiston ainoa käyttäjälle näkyvä osa. Se on johdonmukaisen ja luotettavan toiminnan ohella valaistuksen tärkein ominaisuus. Perinteiset kytkimet ja valokatkaisijat ovat meille tuttuja ja osaamme luonnostaan etsiä tilasta katkaisijaa oven pielestä tietyltä korkeudelta. Valaistuksen sytyttäminen ja sammuttaminen käsin ei ole enää tarpeellista läsnäolotunnistimilla tehdyn automatisoinnin ansiosta. Modernimmalla valaistuksella sen sijaan kyetään yksinkertaisimmillaankin muuttamaan valaistuksen kirkkautta erilaisien poikkeustilanteiden hallitsemiseen.

Usein tilojen käyttäjät saattavat kokea teknisten laitteiden ohjaamisen ja hallinnan hankalana, sekä kokea itsensä epävarmaksi laitteita käytettäessä. Usein sekavalta tuntuva käyttöliittymä jää kokonaan käyttämättä, tai sitä käytetään vain perustoimintojen osalta. Näin muuten kyvykkään järjestelmän hienot ominaisuudet jäävät hyödyntämättä.

Valaistuksen ohjauksen käyttöliittymän suunnitteluun liittyy tietty problematiikka; tilankäyttäjät eivät ole täysin tietoisia, mikä on mahdollista, eikä heidän tarpeitaan aina päästä selvittämään. Tilankäyttäjän tarpeiden selvittäminen onkin ensimmäinen vaihe valaistusjärjestelmän suunnittelussa, sillä se saattaa vaikuttaa jopa kohteessa käytettävään järjestelmään.

Valaistusjärjestelmien käyttöliittymiä on hyvin paljon erilaisia. On kaukosäätimiä, useita erilaisia painikkeita, kosketusnäyttöjä ja langattomia graafisia käyttöliittymiä. Ei riitä, että määritellään, millainen käyttöliittymä on, vaan pitää ymmärtää, miten valaistusta halutaan käytettävän ja mihin tarpeet pohjautuvat. Vasta sen jälkeen voidaan tehdä tuotevalintoja ja edellyttää käyttäjältä uskallusta hyödyntää järjestelmän ominaisuuksia.

Mikä vaikuttaa käyttöliittymän valintaan?

Pienimmissä tiloissa, kuten käytävillä, varastoissa tai sosiaalitiloissa valaistus saa toimia täysin automaattisesti. Näissä tiloissa käyttäjällä harvemmin on tarvetta valaistuksen käsikäyttöön. Tästä huolimatta esimerkiksi oppilaitoksissa ja toimistoissa käytäväalue voi olla osana aulatilaa, jossa järjestetään tapahtumia. Tällöin alueen valaistuksen täytyisi tukea viihtyisää tapahtumaan säädettyä valaistusta. Ratkaisuna tilanteeseen on, että opetus ja tapahtumatilojen yhteydessä olevien alueiden valot toimivat normaalissa käytössä automaattisesti, mutta alueen valaistukseen ja sen automatiikkaan voidaan vaikuttaa keskitetysti.

Toimistohuoneiden yhden tai kahden valaisimen himmennyssäätöön riittää usein yksi painike, josta valaistus voidaan sammuttaa ja sytyttää, sekä muuttaa valaistuksen kirkkautta. Yhden tilan ratkaisussa PD4N-DACO –tunnistin hoitaa valaistuksen sytyttämisen ja sammuttamisen pehmeästi. Painikkeella valaistuksen säätö on helppoa käyttäjälle. Pohdittavaksi jää, kumpi on parempi valinta toimistohuoneen valaistukseen: muutama esiohjelmoitu valaistustilanne vai yksinkertainen painikesäätö?

Esiohjelmoidut valaistustilanteet ovat hyviä esimerkiksi luokkahuoneiden, urheilusalien, auditorioiden ja neuvotteluhuoneiden valaistuksen ohjauksessa. Painikkeiden toiminnot tulee olla kuvattu siten, että käyttäjä tietää mitä mistäkin painikkeesta tapahtuu. iLight-järjestelmän painikkeisiin saa toiminnallisuutta kuvaavia symboleja sekä kaiverrettuja taustavalaistuja tekstejä. Nämä nähdään hyvin myös pimeässä, jolloin painikkeiden käyttäminen on selkeää ja helppoa. Yhdellä painikkeistolla kannattaa ohjata vain yhtä tai enintään muutamaa valaistusaluetta. Painikkeiden toiminnot kannattaa vakioida samanlaisien tilojen kesken.
Millaisen painikkeiston suunnittelisit?

Sencia painikkeet voi kustomoida oheiseen lomakkeeseen.

Verre painikkeet voi kustomoida oheiseen lomakkeeseen.

Useampien tilojen valaistuksen hallinta on käyttäjälle selkeintä ja tilaajalle kustannustehokkainta toteuttaa kosketusnäytöillä, jossa on esimerkiksi selkeä tilaluettelo, hyvin kuvatut painikkeiden toiminnot, sekä mahdollisuus säätää kaikkien valaistuskanavien tasoja myös erikseen. Kosketusnäyttöjen sivumäärälle ei ole rajoituksia, joten intuitiivisten valikoiden kautta navigoiminen on helppoa. Yhteen paikkaan keskitetty tai eri puolelle rakennusta hajautettu ohjaus vaatii selkeän palautteen valitusta valaistustilanteesta. Useampaan sijaintiin hajautettujen käyttöliittymien ja käytössä olevien valaistustilanteiden korostaminen täytyy toimia kaikkien käyttöliittymien kesken.

Kosketusnäytöistä voidaan ohjata hyvin helposti muutakin kuin valaistusta, ja toimivat samalla tilan graafisena hallintakeskuksena.

iLight TSE100 10″ –kosketusnäyttöjen käyttäminen on erittäin joustava, käyttäjäystävällinen ja kustannustehokas tapa hallita useita valaistusalueita ja monia järjestelmiä yhdestä keskitetystä käyttöliittymästä. Kirkkaaseen, korkean resoluution näyttöön saadaan selkeä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä. Kotisivulta pääsee helposti hallitsemaan useampien järjestelmien ohjauksia, kuten valaistusta, verhojen ohjausta ja ilmanvaihtoa. Kotisivu voidaan myös varustaa kolmen tärkeimmän valaistusalueen ohjausnäkymällä jo valmiiksi. Sivurakenteet voidaan järjestellä niin, että useiden eri alueiden ohjaaminen on intuitiivista ja helppoa.

Eli vastauksena kysymykseen Mikä vaikuttaa käyttöliittymän valintaan: tilan koko, vaikutusalue ja käytön monipuolisuus.

Me haluamme, että toimittamiemme järjestelmien käyttö on sujuvaa ja helppoa sekä ohjauslaitteet valitaan siten, että tulevaisuuden muutokset ovat mahdollisia.