Asiakastutkimus: aktiivinen yhteydenpito on tärkeää myös digiaikana

20.01.2020

Asiakastyytyväisyys Nylund Group

Vaikka maailma menee vauhdilla digitaaliseksi, se ei vähennä henkilökohtaisen palvelun tarvetta. Monin paikoin läheisen asiakassuhteen merkitys asiantuntijapalveluissa jopa korostuu. Aktiivinen yhteydenpito on tuotevalikoiman ja asiantuntemuksen ohella tärkein tekijä yhteistyön kehittämisessä kanssa, paljastaa Nylundin asiakastutkimus.

Nylundin asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin internetkyselynä loka-marraskuussa 2019. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat Nylundin toiminnassa ovat asiakkaille tärkeitä ja missä Nylund on onnistunut parhaiten.

– Nylundin kaikilla liiketoiminta-alueilla on ollut hyvää kehitystä vuonna 2019. On erityisen miellyttävää todeta, että suosittelussa olemme ottaneet aimo harppauksen. Tutkimus kertoo, että yhä useampi asiakkaamme suosittelisi kokemustensa perusteella meitä kollegoilleen, iloitsee Nylundin toimitusjohtaja Johan Karlsson.

Johan Karlsson kertoo, että Nylund tavoittelee tänä vuonna vahvaa orgaanista kasvua. Yritys kehittää uusia palveluita ja tuotekonsepteja, joissa yhdistyy vuosien osaaminen valaistuksessa, valaistuksen ohjauksessa ja tietoverkoissa.

Nylund panostaa aktiiviseen asiakasyhteistyöhön

Tutkimuksen mukaan asiakkaat antavat parhaat arvosanat Nylundin asiantuntemukselle. Erinomaisen arvosanan saavat lisäksi tavoitettavuus ja palvelualttius. Seuraavaksi tulevat tuotevalikoiman vastaavuus asiakkaiden tarpeisiin sekä toimitusten sujuvuus. Yhteistyön kehittäminen on Johan Karlssonin mukaan työn alla ja asialistalla kärkipäässä.

– Haluamme varmistaa, että teemme asioita, jotka ovat asiakkaillemme merkityksellisiä. Kasvatamme tänä vuonna myyntiorganisaatiotamme ja siten läsnäoloamme kentällä. Lisäksi panostamme suunnittelijayhteistyön kehittämiseen ja rikastamme verkkosivujamme. Perustimme hiljattain myös tekniselle tuelle oman soittoringin, joka helpottaa yhteyden ottamista ongelmatilanteissa.

22 % uskoo hankintojensa Nylundilta kasvavan

Tutkimuksen keskeisiin tuloksiin kuuluu, että yli viidennes uskoo hankintojensa Nylundilta kasvavan. Hankintojen vähenemiseen uskoo vain 3 %. Nylundin tarjoamista ratkaisukokonaisuuksista tunnetuin on liike- ja läsnäolotunnistimet. Laadukkaasta puhdastilavalaisinten tarjonnastamme on sen sijaan syytä viestiä enemmän.

Yleisesti asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä Nylundin toimintaan. Kaikkien mitattujen tekijöiden – asiantuntemus, tavoitettavuus, palvelualttius, toimitusten sujuvuus, tuotevalikoima, tiedottaminen ja yhteistyö – keskiarvo on lähes joka asiakasluokassa yli neljän, kun maksimi on viisi.

Asiakastutkimus 2019 perustuu 163 vastaukseen. Vastaajat jakautuvat seuraavasti: sähkösuunnittelijat (36 %), sähkötukkuliikkeet (23 %), urakoitsijat (23 %) sekä alle kymmenen prosentin osuudella kukin: valaistussuunnittelijat, julkishallinto, loppuasiakkaat sekä laivanrakentajat.