Intohimona Itämeri – tuemme tänä jouluna John Nurmisen Säätiötä

15.12.2021

Olemme tänäkin jouluna mukana John Nurmisen Säätiön Itämeren pelastusjoukoissa. Tuemme joululahjoituksellamme säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita ja Itämeren perinnön suojelutoimia.

Rehevöityminen on Itämeren ja sen asukkien suurimpia uhkia. Sen näkyvimpiä merkkejä ovat sinileväkukinnat, veden sameneminen, rantojen limoittuminen sekä pohja-alueiden hapettomuus. Pienlevien, eli kasviplanktonin, runsas kasvu pintavesissä aiheuttaa hapettomuuden lisääntymistä pohjanläheisessä vedessä. Kuolleet levät vajoavat pohjaan, ja niiden hajoaminen kuluttaa pohjasta happea. Hapen vähentyessä pohjaeläimet kaikkoavat.

Saastuminen vaikuttaa eläinkuntaan ja uhkana on, ettei meri tarjoa enää meille ihmisillekään virkistäytymisen ja luontoelämysten mahdollisuuksia.

Itämeri on yksi maailman saastuneimpia meriä. Vaikka merta rehevöittävät ravinnepäästöt on onnistuttu 1980-luvun jälkeen puolittamaan, on paljon työtä vielä tehtävänä. Kasvavat sademäärät ja vähälumiset talvet kasvattavat ravinnevalumia maalta Itämereen. Ilmaston lämmetessä myös merivesi lämpenee, mikä edistää levien kasvua meressä.

John Nurmisen Säätiö torjuu näitä ongelmia Puhdas Itämeri -hankkeillaan. Hankkeissa keskitytään konkreettisilla toimilla rehevöitymisen juurisyiden korjaamiseen ja fosforikuorman vähentämiseen. Juuri nämä konkreettiset toimet ovat saaneet myös meidät Nylundilla vakuuttumaan siitä, että tätä tahoa haluamme tukea.