Itämeri tarvitsee meitä avukseen

25.11.2022

Tuemme John Nurmisen säätiön työtä Itämeren pelastamiseksi jouluna 2022

Itämeri on rehevöitynyt ja saastunut, joten se tarvitsee meitä avukseen. Nylundin henkilöstö halusi tukea tänäkin vuonna Itämerta ja sen perintöä tuleville sukupolville John Nurmisen Säätiön kautta. 

John Nurmisen Säätiö on tehnyt jo pitkään tuloksekasta työtä meren saastumista vastaan Puhdas Itämeri -hankkeillaan. Hankkeissa keskitytään konkreettisilla toimilla rehevöitymisen juurisyiden korjaamiseen ja fosforikuorman vähentämiseen. Juuri nämä konkreettiset toimet ovat saaneet myös meidät Nylundilla vakuuttumaan siitä, että tätä tahoa haluamme tukea.

Säätiö on vuosina 2005–2022 käynnistänyt 40 meriympäristöhanketta, joista 34 on saatu päätökseen. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa pelkästään Suomenlahdella on leikattu vajaassa 10 vuodessa merta rehevöittävää fosforikuormitusta jopa 75 prosentilla.

Käynnissä olevissa ympäristöhankkeissa vähennetään Itämerta rehevöittäviä päästöjä leikkaamalla pistekuormitusta kunnallisilta jätevedenpuhdistamoilta ja teollisuudesta sekä vähentämällä maataloudesta tulevaa hajakuormitusta erilaisilla vesiensuojelumenetelmillä. Lisäksi säätiön hankkeissa poistetaan mereen jo päätynyttä ja sisäistä kuormitusta hoitokalastuksella ja ruovikon niitolla sekä tutkitaan uusia keinoja sisäisen kuormituksen hillitsemiseksi.

Tutustu John Nurmisen hankkeisiin täällä. >>

Tuemme John Nurmisen Säätiön toimintaa jouluna 2022.