Nylund on siirtynyt hiilineutraaliin jätehuoltoon

06.10.2020

 

Nylund kompensoi jätehuoltonsa hiilijalanjäljen tukemalla sertifioituja metsityshankkeita.

Päästöjen täydellinen nollaaminen on useimmille yrityksille mahdoton tehtävä. Vaihtoehdoksi on luotu päästöjen kompensoiminen. Päästöjen kompensoinnilla yritys kumoaa kasvihuonepäästöjensä vaikutukset sitomalla ilmakehästä omia päästöjä vastaavan määrän jossain toisaalla – ja hillitsee ilmastonmuutosta.

– Kyse on vapaaehtoisesta päästökaupasta, joka perustuu Nylundin haluun vähentää oman toimintansa ilmastovaikutuksia. Ottamalla kantaa ilmastonmuutokseen työelämän kautta otamme eräänlaisen ensi askeleen kohti ajatustapaa, missä jokainen huomioi ilmastonmuutoksen kaikessa toiminnassaan, uskoo varastopäällikkö Jarkko Ikonen, joka vastaa myös ympäristöasioista Nylundilla.

Jätehuollon päästöjen mitätöintipalvelun tuottaa Nylundille Lassila & Tikanoja. Tämä puolestaan käyttää palvelussaan päästövähennysten laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi WWF:n perustamaa Gold Standard -sertifikaattia. Saksalaisen Öko-Institutin arvion mukaan Gold-sertifikaatin kriteerit ovat alan tiukimmat.

Nylundin jätehuollon päästöjä vastaava määrä hiiltä sidotaan ilmakehästä metsityshankkeiden kautta. Näin syntyy ns. hiilinieluja. Hankkeissa on ilmaston lisäksi sosiaalinen ulottuvuus. Päästöjen sitomisen ohessa ne edistävät kohdemaassa energiatehokkuutta, kestävää kehitystä, paikallista työtä ja luonnon monimuotoisuutta.

Päästöjen kompensoinnista päästöjen vähentämiseen

Jarkko Ikonen toteaa, että eihän näin ilmastonmuutosta kokonaan ratkaista. Tähän hetkeen kompensaatio on kuitenkin yksi hyvä keino hyvittää päästöjä, joita joka tapauksessa syntyy. Se on myös hyvä motivaattori. Hiilineutraalin jätehuollon aloittaminen on innostanut Nylundia jatkamaan työtä hyvän asian puolesta.

– Olemme järkeistäneet jätehuoltoa muutenkin omien päästöjen vähentämiseksi. Meillä on selvitetty, mitä jätettä syntyy ja miten sitä kannattaa hyödyntää. Jätehuoltoa on muokattu myös siten, noutoautot vierailevat kiinteistöllä nyt entistä harvemmin. Näin vähennetään turhia ajoja ja tästä syntyviä pakokaasupäästöjä.

Arvio Nylundin kiinteistön jätehuollon hiilijalanjäljestä on 0,5 tonnia koko vuodelle 2020. Se ei ole kaikki Nylundin toiminnasta syntyvää, sillä kiinteistössä on vuokralaisia, jotka käyttävät samaa jätehuoltoa. Käytännössä Nylund kompensoi koko kiinteistön tuottaman päästömäärän.

Nylund kierrättää pakkausmateriaalit

Jarkko Ikosen mukaan Lassila & Tikanojan tekemä päästömittaus ei varsinaisesti yllättänyt. Yllätyksenä tuli se, kuinka helposti seka- ja energiajäte sekoitetaan toisiinsa. Nylundilla jäte pääasiassa syntyy varastossa.

– Vaikutamme itse todella paljon jätteen syntymiseen. Keräämme meille tulleista lähetyksistä erilleen kaikki uudelleen kelpaavat pakkausmateriaalit. Esimerkiksi suojamuovit ovat yli 90 % uudelleen käyttöön soveltuvaa pakkausmateriaalia.

– Kierrätämme n.70 % toimituksien mukana tulleista pakkausmateriaaleista. Ei kierrätettävästä materiaalista n. 80-90 % päätyy energiajätteeksi, Jarkko Ikonen toteaa.

Energiatehokkaat valaistusratkaisut toiminnan ytimessä

Nylundille on ollut arkipäivää jo pitkään korvata vanhaa ja tehotonta teknologiaa nykyaikaisilla ratkaisuilla, jotka perustuvat energiatehokkaisiin, ympäristöystävällisiin ja pitkän elinkaaren tuotteisiin.

Kun moderniin teknologiaan yhdistetään laadukas valaistussuunnittelu ja valaistuksen ohjaus, kunkin kohteen energiansäästöpotentiaali saadaan hyödynnettyä maksimaalisesti. Energiatehokkuuden vuoksi ei tarvitse tinkiä valaistuksen laadusta, viihtyvyydestä ja turvallisuudesta.

Mitä tarkoittaa hiilineutraalius?

Hiilineutraalius ei tietenkään liity vain jätehuoltoon. Hiilineutraalius tarkoittaa, että mikä tahansa tuote tai toiminta tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan. Hiilineutraalin tuotteen tai palvelun hiilijalanjälki ja nettovaikutus ilmastonmuutokseen on koko elinkaaren ajalta nolla.

hiilineutraali jätehuolto