Urheiluhallin valaistuksen ohjaus DALI LINK -järjestelmällä

04.03.2020

DALI LINK -järjestelmä

Näin toteutat kahteen tilaan jaettavan liikuntasalin valaistuksen ohjauksen. Uusi keskukseen asennettava DALI-teholähde mahdollistaa täyden DALI-väylän. Ohjelmisto on ilmainen ja lisenssivapaa.

Älykäs ja taloudellinen monihuoneratkaisu

Isossa liikuntasalissa tai liikuntahallissa voi olla samaan aikaan useampia käyttäjäryhmiä. Siksi on tärkeää, että urheilusali on jaettavissa kahteen lohkoon väliseinällä tai verholla. Tämä asettaa vaatimuksia myös valaistukselle. Eri käyttäjillä voi olla samaan aikaan hyvinkin erilaisia tarpeita.

Salin väliverhon tai -seinän asentoanturilta tulee tilatieto, joka ohjaa tilan valaistuksen osalta kahdeksi erilliseksi tilaksi tai yhdeksi suureksi tilaksi. Rajapintana toimii PBM-DALILINK-4W-tuloyksikkö, joka kärkitiedon avulla muuntaa DALI LINK -tunnistimien toimintaa ja vaikuttaa tilan toimintaan.

Tilajakoja tehtäessä on tärkeä muistaa, että jokaiselle tilan eri käyttöyhdistelmälle pitää olla oma master-tunnistin. Tilajakosovelluksessa hyödynnetään tuloyksikköä sekä DALI LINK-tunnistimien eri toimintaprofiileja.

Tunnistimen UNLOCK-tila

DALI LINK-tunnistimissa on kaksi toimintaprofiilia: UNLOCK ja LOCK. Kun tunnistin on normaalissa toimintatilassa (UNLOCK), se ohjaa ryhmänsä valaisimia suoraan asetettujen parametrien mukaisesti. Tunnistimen toimintaa määritteleviä arvoja ovat esimerkiksi viiveaika, vakiovalon tavoitetaso ja valaisimien päällekytkentätaso.

Tilan jaettu valoisuusarvo on esimerkiksi 300 lx. Tämä on asetettu kunkin jaetun tilan master-tunnistimeen. Kun tilat on jaettu verhoilla, ne toimivat täysin toisistaan riippumatta. Molemmille tiloille voidaan asettaa omat valaistuksen viiveajat ja tavoitevaloisuusarvot.

Tunnistimen LOCK-tila

Kun tila on avattu yhteen käyttöön, valaistusta ohjaa yhteiselle tilalle määritelty master-tunnistin. Muut tunnistimet on lukittu ja ne lähettävät vain liiketiedon tilan master-tunnistimelle. Yhden suuren tilan tapauksessa valaisimet voidaan ohjata esimerkiksi 80 % tasolle, jolloin vakiovalotoiminto ei ole käytössä.

Järjestelmän automatiikka toimii siten, että verhon asentoanturi ohjaa PBM-DALILINK -tuloja, joka valitsee aina oikean sensoriprofiilin.

  • PBM input 1 – group 1 / Nouseva reuna: UNLOCK-sensor 1, lohko 1 / Laskeva reuna: LOCK-sensor 1
  • PBM input 2 – group 2 / Nouseva reuna: UNLOCK-sensor 2, lohko 2 / Laskeva reuna: LOCK-sensor 2
  • PBM input 3 – group 3 / Nouseva reuna: LOCK-sensor 3, koko sali / Laskeva reuna: UNLOCK-sensor 3

Olennainen ero muihin ”yksinkertaisiin” ohjelmoitaviin järjestelmiin on siinä, että DALI LINK on monihuonejärjestelmä.

Tutustu DALI LINK -laskuriin.