Valaistuksen trendit: älykäs ja ihmiskeskeinen valaistuksen suunnittelu

14.01.2019

valaistuksen trendit

Tutkimukset osoittavat selvästi valaistusolosuhteiden vaikutuksen sekä työn tuottavuuteen että ihmisen yleiseen jaksamiseen. Valaistuksen suunnittelussa kiinnitetään yhä enemmän huomioita ihmisten luonnollisen rytmin tukemiseen etenkin vuoden pimeinä aikoina. Ihmiskeskeinen valaistuksen ohjaus (Human Centric Lighting – HCL) nousee entistä merkittävämpään rooliin lähitulevaisuudessa.

Valaistuksella ja valon määrällä on suora vaikutus ihmisten hyvinvointiin. HCL-valaistuksen suunnittelussa keskeisessä roolissa on meille luonnollinen biologinen rytmi. Puhutaan ns. biodynaamisesta valosta, joka auttaa ohjaamaan ihmisen sisäistä kelloa ja sitä kautta lisää jaksamista ja parantaa unen laatua.

Luonnollinen rytmi valaistuksen määrässä tukee jaksamista

Valon määrä hereilläoloaikana määrittää merkittävästi ihmisten ns. sisäistä kelloa. Riittämätön ja väärin suunniteltu valaistus voi vääristää tätä. Onkin huomattu, että sisäisen kellon vääristymisellä on merkittävä rooli niin unenlaadun heikkenemiseen, masentumiseen, verenpaineeseen ja jopa solujemme uudistumiseen. Käytännössä huono valaistus saattaa vaikuttaa suoraan terveyteemme ja ikäännyttää meitä ennenaikaisesti. Ja oikein suunnitellulla biodynaamisella valaistulla tuemme merkittävästi hyvinvointia, jaksamista ja elämän laatua.

Oikein suunniteltu valaistus ja tunnistimet

Kun puhumme HCL-valaisimista, ensimmäinen huomioitava seikka on valita valaisinratkaisu, joka tukee värilämpötilan ohjausta. Tästä yhtenä esimerkkinä on ns. Tunable White -valaisimet, joilla on laaja värilämpötila-alue. Tämän vuoksi tilojen värilämpotilaa voidaan ohjata esimerkiksi herkästi valaistusolosuhteisiin sopivilla läsnäolotunnistimilla.

Tunnistinten rooli valaistuksen suunnittelussa on merkittävä ja siihen löytyy useita eri vaihtoehtoja. Tuotetta valitessasi kiinnitä huomioita, että tunnistimessa olisi myös sisäänrakennettu kello, joka ohjaa automaattisesti valaisinten värilämpötilaa vuorokausirytmin mukaisesti.

Ihmiskeskeisen valaistuksen monipuoliset käyttökohteet

Ihmiskeskeinen valaistus edistää esimerkiksi työpaikoilla ihmisten hyvinvointia lisäämällä vireyttä ja parantaa tuloksia. Toisaalta oikealla valaistuksella voidaan edistää esimerkiksi toipumista ja parantumista. Tästä syystä myös käyttökohteet ovat moninaiset: HCL-ratkaisuja voidaan hyödyntää niin toimistoissa ja teollisuusrakennuksissa kuin kouluissa, vanhustenhuollossa ja sairaaloissakin.

Valaistusvalikoimat ovat myös laajentuneet ja uudet Tunable White -valaisinvaihtoehdot voivat olla kohteen arkkitehtuuriin saumattomasti istuvia tai vaihtoehtoisesti erittäin näyttäviä ja yksilöllisiä. Samalla tunnistinten valikoima on kehittynyt ja HCL-konseptiin sopivia älykkäitä ja yksilöllisesti ohjelmoitavia tuotteita on yhä enemmän saatavilla.

Jos haluat keskustella valaistuksen asiantuntijoidemme kanssa valaistustarpeistasi, ota yhteyttä! Autamme mielellämme.

 

Niclas Nylund
Tuotepäällikkö
Valaistus
+358 10 217 0320
niclas.nylund@nylund.fi