Nylund tukee jouluna Itämerta

18.12.2019

Itämeren suojelu

Nylund on jo monena jouluna lahjoittanut tukisumman Itämeren suojelutyöhön Baltic Sea Action Groupille. Niin myös tänä vuonna, sillä työ Itämeren pelastamiseksi jatkuu. BSAG pyrkii työllään suojelemaan Itämeren monimuotoisuutta mm. rehevöitymistä hillitsemällä.

BSAG, Baltic Sea Action Group, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri -säätiö, on vuonna 2008 perustettu itsenäinen voittoa tuottamaton säätiö, jonka pääpaikka on Suomessa.

BSAG:n toiminta perustuu yhteistyön virittämiseen eri toimijoiden välillä, mukaan lukien Itämeren valtioiden korkein johto, viranomaiset ja yksityissektori. BSAG toimii saattamalla yhteen tieteentekijöitä ja päättäjiä, aktivoimalla yrityksiä löytämään ja toteuttamaan ratkaisuja ja tuoden kaikki ne tahot yhteen, joiden panosta tarvitaan Itämeren pelastamiseksi.

Yksi tavoista toimia on Baltic Sea Action Summit, joka kehitettiin tuomaan Itämeren ongelmat korkeimmalle poliittiselle agendalle kaikissa Itämeren ympärysmaissa ja innostamaan yritykset mukaan Itämeri-työhön. BSAS -huippukokoukset eivät ole perinteisiä, kertaluonteisia kokouksia, vaan osa prosessia, jonka tavoite on yhdistää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita ja heidän resurssejaan Itämeren hyväksi.

Lue muistakin toimenpiteistä, joita BSAG tekee Itämeren paremman voinnin puolesta.