Mikä on trendinä valaistuksen saneerauksessa?

Toimistojen valaistus

Valaistuksen mahdollisuudet parantaa viihtyvyyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta on maailmanlaajuinen trendi. Mitä se tarkoittaa nyt, kun toimistojen käyttö tulee todennäköisesti vähentymään ja siirrytään yhä muuntojoustavampiin ja neliömääriltään pienempiin tiloihin?

Covid-19 tilanne on opettanut, mitkä ovat etätyöskentelyn hyödyt ja haitat. Monet uskovat, että hybridimalli, jossa ollaan vuoroin toimistolla, vuoroin etätöissä, tulee olemaan merkittävä osa tulevaisuutta.

– Etätyöskentelyssä ehkä eniten kaivattu asia on yhteisöllisyys, lyhyt keskustelu kollegan kanssa käytävällä, yhteiset kahvihetket, nopeat palaverit ja tilaisuudet, jossa useampi ihminen voi osallistua innostavaan keskusteluun kasvotusten, kuvailee liiketoimintapäällikkö Niclas Nylund.

Kuva: Trilux

Selvitä tilojen tuleva käyttö valaistusdatan avulla

Uusissa toimistoissa tarvitaan tiloja, joissa voidaan turvallisesti kokoontua sekä tiloja, joihin voi vetäytyä työskentelyä varten. Niclas Nylundin mukaan valaistuksella on tässä paljon annettavaa.

Ennen kuin lähdetään kiireellä saneeraamaan tiloja uusiin tarpeisiin, kannattaa kuitenkin selvittää, miten niitä todellisuudessa käytetään.

– Toimistotilojen tulevien käyttötapojen ja käyttöasteen arvioiminen on hankalaa ja epätarkkaa. Nyt kannattaisi heti alkaa selvittämään tilojen käyttöä, jotta mahdollisille muutoksille löytyy dataa perusteluiksi, tähdentää Aku Bragge, joka toimii Nylundilla valaistuksen ohjauksen liiketoimintapäällikkönä.

Ratkaisu datan keräämiseen saattaa tulla, hieman yllättävästi, valaistusjärjestelmän kautta. Valaistusjärjestelmästä saatavaa dataa voi käyttää esimerkiksi sen arvioimiseen, kuinka paljon ihmiset ovat läsnä toimistolla, miten he käyttävät tiloja ja liikkuvat niissä.

toimistojen valaistus

Valaistus on muutakin kuin valon läsnäoloa

Perinteisesti valaistus toimistoissa tukee työntekoa. Ja lisää turvallisuutta. Mutta se tekee tiloista myös kutsuvia ja miellyttäviä. Tämä vetoaa etenkin milleniaaleihin, jotka muodostavat kohta valtaosan työssä käyvistä.

Ilmassa on merkkejä siitä, että tälle Y-sukupolvelle edes isompi palkka ei ole riittävä houkutin vaihtaa työpaikkaa tai palata kotikonttorilta toimistolle, jos työympäristö ei ole mieluisa.

Hyödynnä älykästä valaistuksen ohjausta

Mitä muuntojoustavat tilat tarkoittavat valaistukselle ja valaistuksen ohjaukselle? Aku Bragge Nylundilta kertoo, että muutokselle alttiilla alueilla kannattaa hyödyntää ohjausratkaisuja, jotka mahdollistavat tilamuutoksen ohjelmallisilla muutoksilla tai pienillä asennustöillä.

Kun saneerataan vanhempaa kiinteistöä ja päivitetään selkeästi vanhempaa tekniikkaa, niin kannattaa varautua siihen, että vaihtoehtoja toteutukseen on paljon. Järjestelmissä on kuitenkin eroavuuksia.

– Suosittelemme asiakkaitamme aina hyödyntämään standardoitua tekniikkaa, Aku Bragge kertoo. Näin järjestelmän muutokset ja lisäykset ovat pitkienkin aikojen kuluttua mahdollisia.

Automatisoitu valaistus lisää hyvinvointia

Älykäs valaistuksen ohjaus reagoi tilassa tapahtuvaan liikkeeseen, ihmisten läsnäoloon ja muutoksiin päivänvalon määrässä. Puhutaan ihmiskeskeisestä valaistuksesta (HCL), joka huomioi valon vaikutuksen myös ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen.

– Valaistuksen tulisi olla säädettävä paitsi voimakkuuden ja myös värilämpötilan osalta, Aku Bragge suosittelee. Jäljittelemällä päivänvalon kirkkautta ja vuorokauden aikana muuttuvaa valon värilämpötilaa voidaan vaikuttaa vireystilaan ja parantaa keskittymiskykyä.

– On saatu tutkimustietoa, jossa älykästä tekniikkaa hyödyntävien toimistojen työntekijöiden sairauspoissaolot ovat 28 % alhaisemmat ja työntekijät ovat 24 % tyytyväisempiä.

Uudenlaisia valaistusratkaisuja

Toimistojen valaistuksen tulisi olla mahdollisimman tasaista, häikäisemätöntä ja kaikin puolin miellyttävää.

– On tärkeätä, että valaistaan työskentelypinnan lisäksi myös tilassa olevia seiniä, jotta ihminen voi hahmottaa tilan kokoa. Kahvipöydän päällä valaisin voi myös toimia katseen vangitsijana, tähdentää Niclas Nylund.

Niclas Nylundin mukaan nykyään voidaan valita ratkaisu, jossa ei tarvita juuri lankaan kiinteitä valaisimia. Käyttämällä pöytävalaisimia, joissa on lisäksi voimakas ylävalokomponentti, valaisimia voidaan aina siirtää haluttuun paikkaan tarpeen mukaan.

– Etuna tässä on se, että kun tilassa on muuntotarpeita, valaisin yksinkertaisesti nostetaan uuteen paikkaan.

Muutoksen valmistelu kannattaa

Millainen on toimistojen tulevaisuus, kun etätyöt lisääntyvät ja toisaalta ns. pehmeiden ja ihmiskeskeisten arvojen merkitys korostuu?

– Nylund tarjoaa mahdollisuuden selvittää, miten tilaa käytetään, jotta aikanaan tehtävä tilamuutos olisi mahdollisimman onnistunut, kertoo Aku Bragge.

Ota meihin yhteyttä:

Aku Bragge, aku.bragge (at) nylund.fi
Liiketoimintapäällikö, valaistuksen ohjaus

Niclas Nylund, niclas.nylund (at) nylund.fi
Liiketoimintapäällikkö, valaistus

Linkkejä, lue lisää: